Sökning: "co-creation of value"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden co-creation of value.

 1. 1. Understand That Everything is Different and be Humble to the Task : An Exploratory Study on Establishment Challenges for Swedish Micro-Sized Tech Businesses in NYC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Stenbom; [2018]
  Nyckelord :Intermediary Organisations; Entrepreneurial Ecosystems; Value Co-Creation; Tech Startups; Establishment Challenges;

  Sammanfattning : Swedish micro-businesses are encouraged by the government to internationalise and participate in entrepreneurial ecosystems. Yet research on how they should be supported while doing so is thin. LÄS MER

 2. 2. Challenges and Approaches to Capturing Sustainable Value in the Food Industry: A Study of Sustainable Entrepreneurship in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Kettemer; Ahmad Alejandro Newton Bernal; [2018]
  Nyckelord :Sustainable entrepreneurship; value creation; value capture; food industry; entrepreneurship; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what challenges sustainable entrepreneurs in the food industry face when capturing value and how they aim to overcome them. To that end, we develop a theoretical framework based on relevant literature on sustainable entrepreneurship, entrepreneurial studies and environmental science. LÄS MER

 3. 3. Den digitala berättelsens många ansikten - en kvalitativ fallstudie om samskapande av värde i ett plattformsföretags digitala storytelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michelle Larsson; Anton Söder; [2018]
  Nyckelord :co-creation of value; värdeskapande; content marketing; digital storytelling; plattformsföretag; marknadsföring; digitalisering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att vinna fördjupad förståelse om hur ett plattformsföretag samskapar värde med sina konsumenter genom sin digitala storytelling. Vidare avsåg studien undersöka hur samskapat värde kommuniceras strategiskt. Studien använde sig av en textanalys och är av kvalitativ fallstudiekaraktär. LÄS MER

 4. 4. Inter-Organizational Collaboration towards Sustainability Value Creation Processes by the Example of the NextWave Initiative

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Luzia Buchmann; Vivien Geist; [2018]
  Nyckelord :Value co-creation; inter-organizational collaboration; private-sector partnerships; sustainable value; interaction value; synergistic value;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide insights on how private-sector inter-organizational collaboration creates interaction and synergistic value towards sustainability. Value propositions are directed towards individuals, organizations and society at large. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande inom idrottsevenemang : Hur arbetar arrangörer för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sofia Gyllensvärd; [2018]
  Nyckelord :Sport event; customer value; customer value creation; co-creation; servicelogic; service-dominant logic; DART-model; Idrottsevenemang; kundvärde; kundvärdeskapande; co-creation; servicelogik; service-dominant logik; DART-modellen;

  Sammanfattning : I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares (kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. LÄS MER