Sökning: "co-design"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet co-design.

 1. 1. The Role of Service Design in Startups: Exploring Potential Benefits and Challenges from Service Designers’ Perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Pantazis; Marwan Otrok; [2020-07-23]
  Nyckelord :Service Design; Startup; Lean Startup Method; Value Co-creation; Service-Dominant Logic; Innovation; Service Science; Business Development; Entrepreneurship; Management; Marketing; Design Thinking; Business Model; Co-design;

  Sammanfattning : The rapid and constant changes taking place in the modern business world together with an increased globalcompetition is making it more urgent for companies to introduce innovative offerings at a faster pace.Purchasing decisions by customers are not solely based on function anymore, there is an increasing demandfor intuitive and seamless experiences from the products and services that they interact with. LÄS MER

 2. 2. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 3. 3. Collaboration for Sustainable Rural Development among public actors in Uppsala County

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Hallnäs; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Rural Development; Collaboration; Public actors; Uppsala County.;

  Sammanfattning : Collaboration is increasingly seen as an important aspect for sustainable development and sustainability, both within academia as well as among practitioners. The very nature of many sustainability issues requires collaboration and in the Swedish context collaboration on a county level is deemed necessary for the achievement of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. LÄS MER

 4. 4. Hinder och möjlighet för förbättrad egenvård av lymfödem : En kvalitativ studie om patienternas behov och deras förbättringsförslag.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Linda Bergström; [2020]
  Nyckelord :Lymphatic Therapist; Co-design; Servicedesign; Patient experience; Quality improvement; Improvement science; Lymfterapeut; Co-design; Hälsorelaterad livskvalitet; Tjänstedesign; Patienterfarenheter; Kvalitetsförbättring; Förbättringsvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Lymfödem är en kronisk symtomdiagnos som kräver livslång behandling där egenvård är en viktig del. Bristande egenvård leder till försämrat lymfödem och större benägenhet för erysipelasinfektioner. Problemet är att patienterna känner sig osäkra på egenvård av lymfödem och tvivlar på dess effekt. LÄS MER

 5. 5. Humanise Music : How can design bring emotions to the center of music consumption?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sudeep Sharma; [2020]
  Nyckelord :Emotional Design; Design Methods; Co-Design; Psychological ownership; Music Streaming;

  Sammanfattning : In today’s world music streaming is the most dominant form of music consumption. Introducing platform capitalism to music streaming has changed the music commodity and its effects serve as a motivation for this thesis. LÄS MER