Sökning: "co-design"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet co-design.

 1. 1. Den grafiska designern i kollaboration med användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ian Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Användare; Co-design; Participatory Design; Användarcentrerad design; Grafisk design; Deltagande workshop;

  Sammanfattning : Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. LÄS MER

 2. 2. Get a grip, Köksutensilier för jämställdhet : Ett normkritiskt projekt om produktdesign för ökad jämställdhet i restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Alice Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Normkritik; restaurangbranschen; ergonomi; co-design; 3D-printning; köksredskap; köksutensilier; stekpanna; användarstudier; formgivning;

  Sammanfattning : GET A GRIP - köksutensilier för jämställdhet är ett projekt som uppmärksammar hur normer och traditioner i kockyrket och produktdesign påverkar upprätthållandet av ojämställda arbetsförhållanden. Projektet har resulterat i ett designförslag på en stekpanna som på sikt kan påverka frågor om jämställdhet bland kockar. LÄS MER

 3. 3. Feedback : En studie om hur ett gränssnitt för återkoppling av feedback kan utformas med hjälp av användare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jennie Weidenberg; [2019]
  Nyckelord :Feedback; web surveys; interaction; Thinking-aloud; prototypes; Feedback; datainsamling; webb; interaktion; Thinking-aloud; prototyper;

  Sammanfattning : Idag utför de flesta företag någon form av datainsamling för att undersöka vad deras användare har för åsikter om deras produkter. Det kan exempelvis ske genom webbplatsundersökningar, telefon, mejl eller via personlig kontakt där användare antingen blir tillfrågad att lämna feedback eller där användaren själv önskar ta kontakt med företaget för att lämna sina synpunkter. LÄS MER

 4. 4. Hur ser en doft ut? : En kvalitativ studie kring hur dofter kan kommuniceras visuellt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the past designers have almost exclusively focused on the senses vision, hearing and touch when creating. However, the sense of smell is a relatively unexplored area in design. In this study, the potential of scents in design will be tested by examining how a scent can be communicated visually. LÄS MER

 5. 5. Managing participants in co-design : A case study investigating empowerment, ownership and power dynamics in a design consultancy context

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Carl Westin; Ludwig Salén; [2019]
  Nyckelord :Co-design; co-creation; facilitation; user-centred design;

  Sammanfattning : This case study provides new insights on the designer role in co-design processes. Co-design has shifted the designer role into a facilitator, which requires a new skillset. In this thesis, this new role is investigated through the three psychological constructs; empowerment, ownership and power dynamics. LÄS MER