Sökning: "co-operation"

Visar resultat 1 - 5 av 656 uppsatser innehållade ordet co-operation.

 1. 1. The Entrepreneur's Hunt for Smart Money: A qualitative study of the entrepreneur's perspective on the investment process

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Frida Nordenfors; Filippa Wähl; [2020]
  Nyckelord :entrepreneurial finance; entrepreneurial investment process; entrepreneur-investor relationship; expansion phase; high-growth start-up;

  Sammanfattning : Start-up companies, and subsequently the entrepreneurs, have an increasingly important role in today's global economy. Besides contributing to economic growth, they also have a crucial impact on the society in promoting innovation and productivity since their businesses contribute to technological changes and innovative solutions. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelser av samverkan med vårdcentralen, från hemsjukvårdens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marielle Fridh; Therése Svensson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; collaboration; co-operation; healthcare center; home health care; experiences; distriktssköterska; samverkan; samarbete; vårdcentral; hemsjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskade antal vårdplatser tillsammans med en stigande ålder på befolkningen innebär att behovet av vård i hemmet ökar. Därför är det viktigt att samverkan fungerar mellan distriktssköterskan i hemsjukvården och vårdcentralen då primärvården är första linjens sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Starving for Justice? The Compatibility of the United States of America's Unilateral Coercive Measures with the 'Right to Food' in Venezuela

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Colm Daragh Kelly Ryan; [2020]
  Nyckelord :Human Rights Law; Economic Sanctions; Unilateral Sanctions; Unilateral Coercive Measures; Economic Rights; Social Rights; Foreign Policy; Food; Right to Food; USA; United States; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unilateral coercive measures are a foreign policy tool that are thousands of years old and used by states in response to foreign policy concerns. Their use has become more common throughout the 21st Century, and this raises concerns from a human rights perspective. LÄS MER

 4. 4. Uncorking Wine Tourism : Prospects of regional tourism sustainability in Spain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Vibeke; Johanne Vibeke; [2020]
  Nyckelord :wine tourism; community; resources; collaboration; sustainability; marketing;

  Sammanfattning : Wine tourism is a growing phenomenon that allows winemakers to create another product beyond their main one, that of wine. By creating an attraction, vineyards are opening another market for themselves that in many cases can create a bigger awareness for their wine. LÄS MER

 5. 5. The Missing Pieces : A project about trying out and improving a jigsaw-style lesson in an ESL-setting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; Pontus Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jigsaw-lesson; Communicative Approach; Co-operation; Jigsaw-learning; Group work; Language teaching; ESL; TESOL;

  Sammanfattning : The aim of this project was to explore the jigsaw-method as a teaching tool in English as a Second Language-classrooms, and to design and evaluate a jigsaw-style lesson that aims to promote student activation and communication. To achieve this goal, we conducted a case study in which we designed and tried out a jigsaw-style lesson in two classes. LÄS MER