Sökning: "co-operation"

Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade ordet co-operation.

 1. 1. Distriktssköterskors upplevelser av samverkan med vårdcentralen, från hemsjukvårdens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marielle Fridh; Therése Svensson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; collaboration; co-operation; healthcare center; home health care; experiences; distriktssköterska; samverkan; samarbete; vårdcentral; hemsjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskade antal vårdplatser tillsammans med en stigande ålder på befolkningen innebär att behovet av vård i hemmet ökar. Därför är det viktigt att samverkan fungerar mellan distriktssköterskan i hemsjukvården och vårdcentralen då primärvården är första linjens sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Uncorking Wine Tourism : Prospects of regional tourism sustainability in Spain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Vibeke; Johanne Vibeke; [2020]
  Nyckelord :wine tourism; community; resources; collaboration; sustainability; marketing;

  Sammanfattning : Wine tourism is a growing phenomenon that allows winemakers to create another product beyond their main one, that of wine. By creating an attraction, vineyards are opening another market for themselves that in many cases can create a bigger awareness for their wine. LÄS MER

 3. 3. The Missing Pieces : A project about trying out and improving a jigsaw-style lesson in an ESL-setting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; Pontus Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jigsaw-lesson; Communicative Approach; Co-operation; Jigsaw-learning; Group work; Language teaching; ESL; TESOL;

  Sammanfattning : The aim of this project was to explore the jigsaw-method as a teaching tool in English as a Second Language-classrooms, and to design and evaluate a jigsaw-style lesson that aims to promote student activation and communication. To achieve this goal, we conducted a case study in which we designed and tried out a jigsaw-style lesson in two classes. LÄS MER

 4. 4. Matematisk vardagskompetens : Svenska gymnasielärares syn och undervisningspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Mathematical literacy; numeracy; quantitative literacy; modelling; PISA; matematisk vardagskompetens; vardagsmatematik; verklighetsanknuten matematik; modellering; PISA;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn och undervisningspraxis när det handlar om matematisk vardagskompetens. Fyra lärare intervjuades var för sig. När lärarnas svar analyserades framkom en likartad syn, att matematisk vardagskompetens handlar om den matematik man behöver för att klara sig i sin egen vardag. LÄS MER

 5. 5. Allocation of Taxing Rights of Occupational Pension in Cross-Border Situations between an ETT- and EET- or TET-system : An Analysis between Sweden and Portugal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miranda Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Private occupational pension; Cross-border situations; Allocation of taxing rights; Sweden; Portugal; Tax treaties; ETT-system; EET-system; TET-system;

  Sammanfattning : The fact that pension consists of three cashflows that can be taxed at different points in time has resulted in a great divergence in how states treat the income of pension. Nonetheless, a majority of tax treaties allocate the exclusive taxing rights of private occupational pension to the residence state as advocated by the Organisation for Economic Co-operation and Development. LÄS MER