Sökning: "co-planning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet co-planning.

 1. 1. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 2. 2. Det kompensatoriska uppdraget : En studie av sju lärares syn på en likvärdig skola för flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Rumar; Karin Hagstrand; [2017]
  Nyckelord :the compensatory duty; equal school; multilingual pupils; teachers; det kompensatoriska uppdraget; likvärdig skola; flerspråkiga elever; lärare;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative interview based study is to investigate how seven teachers in elementary school look at the compensatory assignment and the responsibility to provide an equal school in relation to multilingual pupils whose knowledge of Swedish is not yet fully developed. The study also intends to investigate and get to know what methods the teachers state that they use to provide multilingual students with the same conditions as those who have Swedish as their first language. LÄS MER

 3. 3. Simuleringsstudie av ett framtida materialflöde på Outokumpu i Avesta

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Johansson; Frida Ahlsén; [2008]
  Nyckelord :Simulering; stålverk; lean; logistik; produktionsstyrning; analys;

  Sammanfattning : Outokumpu håller på att investera fem miljarder kronor i verket i Avesta, investeringan ska vara klar år 2015. Investeringen innebär en förändring i företagets försörjningskedja. Detta innebär konsekvenser för flödet genom verket. LÄS MER