Sökning: "co-working space"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden co-working space.

 1. 1. Teleworking and the Countryside. An explorative thesis regarding telework as an enabler for residential relocations and life in the countryside

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joel Böhm; [2023-08-04]
  Nyckelord :teleworking; residential relocations; residential mobility; living countryside; work-life balance; co-working spaces;

  Sammanfattning : The research on teleworking, and its spatial implications, is well explored. However, anticipations of a rising diffusion of teleworking never really got actualised, until a global pandemic emerged, and redrew the map of teleworking considerably. LÄS MER

 2. 2. Work on track! : A train interior design concept to meet contemporary work trends and needs

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Alicia M Abaitua Knight; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; Long-distance train travel; Passenger experience; Future of rail; Co-working space; Travelling; Speculative design; Switch from aviation to rail; Activity-based train;

  Sammanfattning : In a future vision for rail travel, trains will be designed as an activity-based whole space, with different areas for various activities, such as relaxing, socialising or family bonding. My degree project, in collaboration with SJ, proposes a concept carriage dedicated to work, analogous to spending a day at a mobile coworking space. LÄS MER

 3. 3. Decolonizing architecture in Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emaelaf Tebikew Yalew; [2023]
  Nyckelord :Decolonizing architecture; vernacular architecture; African architecture; co-working; Kenya; architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : For many cultures, architecture represents more than just physical structures. It signifies culture, affiliation, and ownership within a specific society. LÄS MER

 4. 4. Kulturhus i Ösmo

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Kalén Trägårdh; [2023]
  Nyckelord :Community Centre; Cultural Centre; Dance Studio; Music School; Nynäshamn; Theatre; Ösmo;

  Sammanfattning : Väg 225 skär genom landskapet strax söder om Ösmo, Nynäshamn kommun. Det resulterar i att hela naturområdet kring sjöarna Västra och Östra Styran blir svårtillgängligt. Jag har velat utnyttja det svårtillgängliga genom att planera för en plats som vänder sig mot sig själv, och bort från omgivningen, för att skapa en eskapism. LÄS MER

 5. 5. Tångbrunnen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lydia Grönmark; [2023]
  Nyckelord :Nynäshamn; tång; spa; konferens; trä; hybrid;

  Sammanfattning : Med uppgiften att skapa ett ”hus för folket” och en hybridbyggnad skapades Tångbrunnen. En plats som kombinerar spa, restaurang, tångproduktion, konferens och co-working vid Nickstaviken i Nynäshamn. Hybridprogrammet knyts samman av tången, som används både i spa och restaurang som en viktig komponent. LÄS MER