Sökning: "co2 eq"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden co2 eq.

 1. 1. Fönsterareans klimatpåverkan : Jämförelse av koldioxidutsläpp från material- och energianvändning när fönsterarea varieras

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Philip Möller; Erik Elfstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Right now, the world is facing a challenge of reducing carbon emissions. Existing buildings account for one-third of the world's carbon emissions. The construction and real estate sector in Sweden is facing the challenge of combining a high rate of construction with demands on reduced climate emissions. LÄS MER

 2. 2. Energiförluster från vs-rör med intilliggande balkong : Parameterstudie i Comsol Multiphysics

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Adam Åberg; [2023]
  Nyckelord :vs-rör; energiförluster; balkong; egcobox; flebostadshus;

  Sammanfattning : Energy issues are today in high priority nationally and internationally as its impact on the environment and climate has become increasingly apparent. The real estate sector accounts for 34 % of Sweden's total energy consumption, where 70 % goes to heating apartment buildings. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från användning av stålspont vid anläggningsarbeten : Utvärdering av klimatåtgärder ur ett livscykelperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Felix Jansson; [2023]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; klimat; klimatpåverkan; stål; stålspont; anläggning; infrastruktur;

  Sammanfattning : Ståltillverkning är en av de största källorna till växthusgasutsläpp och står globalt för 7–9 %av utsläppen. Stålspont används ofta som grundförstärkning inom Trafikverkets entreprenader. Syftet med studien är att utvärdera möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan vid användning av stålspont vid anläggningsarbeten. LÄS MER

 4. 4. Hunting Hotspots - A framework to assess the effectiveness of using environmentally extended input-output models as a method to identify CO2-eq hotspots in the upstream supply chain of a company

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Elisa Anni Bauer; [2023]
  Nyckelord :GHG emissions; Effectiveness; Hotspot analysis; Environmentally Extended Input-Output; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Industry’s indirect upstream greenhouse gas (GHG) emissions contribute significantly to climate change. To identify and reduce them, some companies conduct a hotspot analysis using an environmentally extended input-output (EEIO) model (often utilizing EXIOBASE database). LÄS MER

 5. 5. Life cycle assessment of metal laser powder bed fusion : A deep dive into the significance of system boundary expansion and improvement potential

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Christian Rotter; Erik Fagerberg; [2023]
  Nyckelord :additive manufacturing; life cycle assessment; powder bed fusion; system boundaries; metal laser powder bed fusion; environmental impact; global warming potential;

  Sammanfattning : Metal additive manufacturing (MAM) is a manufacturing technology experiencing a rapid expansion rate. Metal laser powder bed fusion (ML-PBF) is among the most popular techniques in this field. The environmental implications of it are often discussed in literature and compared to conventional manufacturing. LÄS MER