Sökning: "coach-athlete relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden coach-athlete relationship.

 1. 1. Relationen mellan tränare och spelare : En studie om hur relationen till sin tränare påverkar motivationen och motivationsklimatet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofiän Norstad Habeish; Mattias Hellman; [2019]
  Nyckelord :Self Determination Theory; CART-Q; SMS-II; PMCS-Q; Fotboll; tränare; spelare; relation; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av relationen tränare har till sina spelare och huruvida detta påverkar motivationen och motivationsklimatet. Frågeställningar: -       Finns det ett samband mellan upplevd relation till tränare och motivationen? -       Finns det ett samband mellan upplevd relation till tränare och upplevt motivationsklimat? -       Finns det skillnader i motivationsnivå och motivationsklimat beroende på spelarnas kön, ålder, samt tränarnas erfarenhet eller tränarnas utbildningsnivå? Metod: Urvalet bestod av åtta fotbollslag i Stockholmsområdet med totalt 102 fotbollsspelare i åldrarna 12–14 (12 år = 44, 13 år = 45, 14 år = 13) samt åtta tränare, en för varje lag som deltog. LÄS MER

 2. 2. COMMUNICATION AND HIGH QUALITY COACH-ATHLETE RELATIONSHIP : THE MODERATING ROLE OF ATHLETE ATTACHMENT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Gisslén; Elin Sundström; [2019]
  Nyckelord :coach-athlete relationship; communication strategies; COMPASS; 3Cs 1C; attachment; sports psychology; tränar-idrottar-relationen; kommunikationsstrategier; COMPASS; 3Cs 1C; anknytningsteori; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : This cross-sectional study presented two aims: 1) to examine whether associations could be found between athletes’ use of communication strategies conflict management, openness and support, and athletes’ perceptions of coach-athlete relationship quality, and 2) to examine whether athletes’ attachment style (secure, anxious-ambivalent or avoidant) would act as a moderator for this association. A sample of 396 athletes (males = 183, females = 210) whose age ranged from 15 to 60 years (mean age = 19. LÄS MER

 3. 3. The role of teammate burnout on athlete burnout: The mediating effect of coach-athlete relationship quality

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennica Haikarainen; Tove Stenberg; [2018]
  Nyckelord :athlete burnout; burnout contagiousness; coach-athlete relationship; utbrändhet hos idrottare; smittsamhet av utbrändhet; tränare-idrottare relation;

  Sammanfattning : Within organizational psychology, previous research has shown that there is a relationship between burnout on team-level and individual team members’ burnout, but little is known if this contagiousness of burnout is also relevant within sport contexts. Therefore, the first aim of the present study was to examine the effect of perceived teammate burnout on athletes perceptions of their own burnout. LÄS MER

 4. 4. Coach-atlet relationens kvalité och faktorer för överträning hos svenska CrossFit-utövare : Påverkar svenska CrossFit-utövares upplevda relation med deras coach graden av faktorer som kan relateras till överträning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Jakob Geholm; [2018]
  Nyckelord :CrossFit; Overtraining; Coach-athlete relationship; psychology; CrossFit; överträning; coach-atlet relation; psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utöka förståelsen för coachers roll i graden av faktorer som kan relateras till överträning hos svenska CrossFit-utövare. Urvalet bestod av 42 CrossFit-utövare (n=42), dessa bestod av 30 kvinnor (72%), 11 (26%) män och en som inte ville definiera kön (2%). Alla deltagare var från Sverige. LÄS MER

 5. 5. Are perfectionistic and stressed athletes the main victims of the «silent epidemic»? A prospective study of personal and interpersonal risk factors of overuse injuries in sport

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

  Författare :Simon Martin; [2018]
  Nyckelord :Psychological factors; overuse injury; prospective study; risk profiles; prevention;

  Sammanfattning : Background: Overuse injuries (OI) account for a substantial part of sport injury incidence among athletes of various sports and levels. They lead to serious consequences for athletes’ physical and mental health, as well as athletic performance. Despite the gradual onset of symptoms, athletes often persevere in training and competing. LÄS MER