Sökning: "coach"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet coach.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Orosanmälningar från idrottsföreningar - en studie om ledares kunskap angående barn som far illa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Victoria Larsson; Petra Hedberg; [2020]
  Nyckelord :child maltreatment; child abuse; coach; notification of concern; sports;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand why so few notifications of concern regarding children are made from sports clubs to social services, the organisation charged with managing such concerns. To be able to understand this phenomenon organisational factors and sport coaches knowledge of warning signs of child maltreatment was studied. LÄS MER

 3. 3. Sacked in the morning? The effect of within-season coach replacement in Swedish football

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tomas Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Managerial turnover; team performance; difference-in-differences; sport economics; Tränarbyte; prestation; difference-in-differences;

  Sammanfattning : This paper examines the short-term effect on team performance after dismissing the head coach mid-season in the two highest football leagues in Sweden. The effect was assessed using a difference-in-differences estimation in which a treatment group is compared to a control group before and after the initiation of the treatment. LÄS MER

 4. 4. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER

 5. 5. Ett Tränat Öga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isac Steinmo; [2020]
  Nyckelord :talent; elite investment; academy coaches; players; parents;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fotbollen råder det oenighet kring definitionen av begreppet talang. Vissamenar att talang utgörs av medfödda egenskaper, andra hävdar att talang bildas vid mycketträning. Ändå är talang hos unga fotbollsspelare en central del av den akademi som finnsinom fotbollsklubbar med elitambitioner. LÄS MER