Sökning: "coaching funktionshinder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden coaching funktionshinder.

 1. 1. ADHD-coaching, ett komplement till övriga behandlingsformer för barn, ungdomar och vuxna med ADHD diagnos? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Celine Lassen; [2015]
  Nyckelord :ADHD Adults; ADHD Youth; ADHD Coaching; Neuropsychiatric disability; Methods; Treatment; ADHD Vuxna; ADHD Barn Ungdom; ADHD-coaching; Neuropsykiatrisk funktionshinder; Metoder; Behandling;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som inte bara har ökat bland barn, utan även hos vuxna. Enligt Socialstyrelsen beror denna ökning på att det finns en större kunskap om diagnosen och symtomen märks tydligare i och med att vi nu lever i ett informationssamhälle med högre kognitiva krav. LÄS MER

 2. 2. Inkluderingens bryderier : En kvalitativ studie om fotbollsföreningars arbete med inkludering av barn och ungdomar med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Evelina Karlsson; Isa Gillman; [2013]
  Nyckelord :children; adolescence; disability; inclusion; sport; barn; ungdomar; funktionshinder; inkludering; idrott;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how three selected football associations in three counties in Sweden work to include children and adolescents with disability in the age of 7-20 in their organization.  For this study we have used a qualitative method. LÄS MER

 3. 3. Identitetsskapande, självkänsla och delaktighet - Erfarenheter och upplevelser av kommunikation inom föreningar för människor med intellektuella funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Hanna Nilsson; Tobias Rybing; [2007]
  Nyckelord :Intellectual disability; identity; self esteem; stigmatization; integration; normalization;

  Sammanfattning : The aim with this study was to illustrate communicative meetings between people that are visiting and working in two different associations for people with intellectual disabilities. The method we used was interviews. LÄS MER