Sökning: "coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 542 uppsatser innehållade ordet coaching.

 1. 1. Det skandinaviska perspektivet på förändringsledning : - En systematisk litteraturöversikt kring organisatoriskhandlingsförmåga och medarbetares attityder vidtransformationsprocesser

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Anette Lexell; Theresé Herrgård; [2023]
  Nyckelord :Change management; transformation process; Scandinavia; organizational change; employee; handle change; implementation of change; Förändringsledning; transformationsprocess; Skandinavien; organisationsförändring; medarbetare; hantera förändring; implementering av förändring.;

  Sammanfattning : Organisationer inom de skandinaviska länderna står ständigtinför essentiella utmaningar. En accelererande globalisering,teknologisk utveckling och digitalisering har medfört nyakrav för fortsatt funktionalitet och överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Alla har rätt till rörelse : En intervjustudie om lagidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Andrae; [2023]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; parasport; social competence; Intellektuell funktionsnedsättning; parasport; socialkompetens;

  Sammanfattning : Alla ska ha rätt rörelse och att få vara delaktig i en lagidrott. Inom lagidrotten lär sig individer att ta ansvar, samarbeta och flera andra sociala färdigheter som sedan kan komma till nytta i det vardagliga livet. Idrotten har alltid betytt mycket och den glädjen som lagidrott ger ska delas med andra. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av aktiv träning med inspiration från VASA-konceptet för att förebygga eller minska hemiparetisk skuldersmärta efter stroke.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Patienters upplevelser – Aktiv träning - Strokerelaterad skuldersmärta  – Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hemiparetisk skuldersmärta (HPS) efter stroke är vanligt med en prevalens mellan 22-47%. I nuläget finns ingen optimal behandling för HPS och de nationella riktlinjerna rekommenderar stödjande hjälpmedel som behandling trots att patienter beskrivit dessa som negativa. Därför föreslås en mer aktiv behandling mot HPS. LÄS MER

 4. 4. Vilken ledarskapsstil önskar generation Z hos sin framtida arbetsgivare? : En studie bland fastighetsmäklarstudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hampus Hjärtstam; Robin Karlsson; [2023]
  Nyckelord :generation Z; leadership; leadership styles; transactional leadership; transformative leadership; generation Z and leadership; Generation Z; Ledarskap; ledarskapsstilar; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; generation Z och ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Vilket ledarskap önskar Generation Z hos sin framtida arbetsgivare? En studie bland fastighetsmäklarstudenterNivå: Examensarbete på kandidatnivå i ämnet företagsekonomiFörfattare: Hampus Hjärtstam & Robin Karlsson  Handledare: Katarina ArbinDatum: 24 Maj 2023Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och bidra med kunskap om hur generation Z:s fastighetsmäklarstudenter förhåller sig till ledarskap och vilket ledarskap generation Z:s fastighetsmäklarstudenter önskar för att stanna kvar på sin framtida arbetsplats.Metod: Studien är kvalitativ med abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Does coaching increase workengagement? : The effect of a workplace interventionin a neonatal care unit

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Johan Wärn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER