Sökning: "coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet coaching.

 1. 1. Undersökning av bollkänsla hos innebandyspelare i Svenska Superligan kontra utvecklingslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christopher Nilsson; Finn Aldén-Joyce; Danny Estrella-Näslund; [2020-02-13]
  Nyckelord :Bollkänsla; Bollsport; Talang; Koordination; Träningsmängd;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram Sports Coaching & Hälsopromotion IdrottVt 2019Handledare: Christina BergExaminator: Claes Annerstedt.... LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsinlåsning före och efter karriärcoachande och hälsofrämjande insatser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Olivia Mikaelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning har påvisat att arbetsplatsinlåsning hänger ihop med försämrad hälsa och risk för sjukskrivning. Tidigare studier har även sett att arbetsplatsinlåsning ofta är bestående över tid. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i praktik : En etnografisk studie av fotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Gumm; [2020]
  Nyckelord :Model of the Full Range of Leadership; transformational leadership; transactional leadership; observation; soccer; football; child; youth; ledarskap; transformationellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; observation; fotboll; barn- och ungdom; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under pågående träning? Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta olika pojklag mellan tio och 19 år. LÄS MER

 4. 4. En explorativ undersökning av individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva och destruktiva ledarskapet ur chefens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabrina Stusinski; Sidra Qazi; [2020]
  Nyckelord :leadership; manager; leadership strategies; leadership style; destructive leadership; individual factors; organizational factors; coaching leadership; situational leadership; transformative leadership; ledarskap; chef; ledarskapsstrategier; ledarskapsstil; destruktivt ledarskap;

  Sammanfattning : Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical frameworks for the present study. LÄS MER

 5. 5. Tränare, domare och styrelseledamöter : Kvinnors historiska förutsättningar inom basketens bestämmande organ

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Setzman; [2020]
  Nyckelord :idrott; basket; jämställdhet; genus;

  Sammanfattning : In this essay I have researched different prerequisites for women to engage as coaches, referees or board members within basketball in Luleå between the years 1969 to 1989. The different prerequisites that have been analyzed are economic and social and possibilities for competence development. LÄS MER