Sökning: "coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade ordet coaching.

 1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cornelia Lindman; Sophie Vestin Sohlman; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetslivsinriktad rehabilitering; förvärvad hjärnskada; återgång i arbete;

  Sammanfattning : I dagsläget finns få arbetsterapeuter inom företagshälsovården och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte prioriterat av hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada samt beskriva resultat av dessa. LÄS MER

 2. 2. Hälsocoaching : En interventionsstudie av effekten av tre veckors hälsocoaching

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Beatrice Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Health; health coaching; health promotion; motivation; Hälsa; hälsocoaching; hälsofrämjande arbete; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en mängd forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet och vilka hälsorisker som finns vid fysisk inaktivitet. Trots detta så ökar stillasittandet och många individer i samhället idag har hälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Arbetsledarrollen idag : En fallstudie av arbetsledarrollen på ett stort entreprenadföretag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josefine Nyberg; Linda Rigby; [2018]
  Nyckelord :Foreman; middle manager; construction management; communication; Arbetsledare; mellanchef; kommunikation; byggprojektledning;

  Sammanfattning : Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den med hjälp av digitalisering och ny teknik. LÄS MER

 4. 4. Föräldraengagemang på ponnytävling : ur hoppdomares perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michaela Lunneborg; Johanna Sondell; [2018]
  Nyckelord :föräldraengagemang; föräldrapress;

  Sammanfattning : Equestrian is the second largest youth sport in Sweden, over half a million Swedes are involved in the sport. Children often start their show jumping career in pony classes at smaller shows. In Sweden children are allowed to compete pony until the year they turn 20. LÄS MER

 5. 5. How can digitalization and AI be usedto increase the usage of medicallyprescribed physical activity? : A qualitative and quantitative study on thedigitalization of physical activity on prescription

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Rebecca Künkel; Jens Lomander; [2018]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; Artificial Intelligence; Health; Increase motivation;

  Sammanfattning : Medically prescribed physical activity (PaP) is a relatively unknown term, howeverit is nothing new. Being used as an alternative to traditional treatment it aimsto reduce the use of chemical medication where possible. This method has provensuccessful on diseases such as high blood pressure, heart attacks, diabetes, depressionetc. LÄS MER