Sökning: "coachning"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet coachning.

 1. 1. Retorikkonsulter i arbete En intervjustudie om fem retorikkonsulters syn på coachning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pernilla Vingare; [2019-10-16]
  Nyckelord :retorik; retorikkonsult; coachning; återkoppling;

  Sammanfattning : Undervisning inom retorik har funnits sedan antikens Grekland och än i dag arbetar människor med att lära andra talets konst. Den här studien är en kvalitativ fallstudie och materialet som undersökningen utgår från är transkriptioner av intervjuer med fem retorikkonsulter. LÄS MER

 2. 2. Motivation till beteendeförändring – En kvalitativ studie om tjänsten Hälsocoach online

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Bendroth; Sofia Svensson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Kost; online coachning; motivation; beteendeteorier; drop-out; hälsopromotion; träning; fysisk aktivitet; levnadsvanor; hälsa;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 36 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. Arbetslivscoachernas utsatthet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jenny Clemente Carrilho; [2019]
  Nyckelord :Coachning; handlingsutrymme; utbytesteori; community of practice; lärande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coachning har blivit en av otaliga livlinor som personer, organisationer och institutioner har vänt sig till för att hitta en väg till självförfyllelse, produktivitet och mål. Men coachningsindustrin är dock fortfarande i ett tillstånd av tillväxt och förändring. LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande innehåll i en blodtrycksapplikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :André Rosengren; Sebastian Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; Blodtryck; Livsstilsförändring; UX; Digitalvård; Hemblodtrycksmätning;

  Sammanfattning : E-hälsa är på uppgång i Sverige och det är också mHealth, dagligen stöter människor på dessa digitaliseringstransformationer. Applikationer i mobiltelefonen som tillhandahåller läkare och sjukvårdspersonal för att patienter skall få en så lätt åtkomst till vård som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Vägledning versus karriärcoachning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Lindskog; Ida Sörbu; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; Karriärcoachning; KASAM; NICE; Vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie berör dilemmat att relationen mellan de konkurrerande verksamheterna studie- och yrkesvägledning och karriärcoachning är näst intill outforskad, samtidigt som statliga utredningar visar att vägledningsverksamheten är otydlig. Därför har denna studie syftet att undersöka vuxnas värdering av studie- och yrkesvägledning samt karriärcoachning, för att synliggöra vilka delar av yrkesrollerna som eventuellt behöver förtydligas. LÄS MER