Sökning: "coastal planning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden coastal planning.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast : evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Kimberly Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :ecological representativity; ecological coherence; species richness; marine protected areas; Marxan; no-take zones;

  Sammanfattning : Marine protected areas (MPAs) are recognised worldwide as an important tool to combat biodiversity loss. The European union (EU) has recently adopted a new strategy aiming at protecting at least 30% of Europe’s marine environment and inferring strict protection for one third of the protected area. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 4. 4. LIS-områden som ett verktyg för landsbygdsutveckling : En fallstudie om två kommuners erfarenheter av bostadsutveckling i strandnära lägen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Erika Kindvall; Julia Sandqvist Wedin; [2021]
  Nyckelord :Rural development; LIS; coastal protection; attractive housing; Landsbygdsutveckling; LIS; strandskydd; attraktiva boendemiljöer;

  Sammanfattning : More people are drawn towards cities for better opportunities of work and studies. This makes it difficult for Swedish rural municipalities to attract and retain residents. LÄS MER

 5. 5. GIS-BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR NEARSHORE WIND ENERGY IN SWEDEN

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pak Hei Li; [2021]
  Nyckelord :Wind power; GIS; MCDA; AHP; suitability analysis;

  Sammanfattning : With more and more countries transforming their energy focus onto renewable energy, the growth of wind energy is at its all-time high. Despite being a relatively new technology, offshore wind has thrived rapidly in the past decade. LÄS MER