Sökning: "cochleaimplantat"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet cochleaimplantat.

 1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER

 2. 2. Impressivt och expressivt språk hos barn med cochleaimplantat i förhållande till talexponering, CI-användning och exekutiva funktioner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Emma Petersson; [2021]
  Nyckelord :Språkförmåga Cochleaimplantat Hörselnedsättning Talexponering Exekutiva funktioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva den expressiva och impressiva språkförmågan hos barn med cochleaimplantat (CI) i förhållande till normalhörande barn i samma ålder, och undersöka samband mellan språkförmågor och daglig CI-användning, talexponering och exekutiva funktioner. Metod: I studien ingick elva barn med CI mellan 3 år, 9 månader och 6 år, 11 månader. LÄS MER

 3. 3. Cochleaimplantat (CI) och musikupplevelse: Orsaker och konsekvenser som kan ha inverkan på upplevelsen av musik. En kvantitativ enkätstudie om CI-användare med postlingual grav hörselnedsättning eller dövhet och deras upplevelse av musik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emanuil Karadzhov; Carl Wikstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Development of Tactile Actuators : Actuators for arm mounted hearing device

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Broström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a thesis work for a Master of Science in Mechanical Engineering at Karlstad University. More than 8.5 million people in the world are deaf but unable to get cochlear implants. It has been shown that by the use of actuators that stimulate the skin nerves in different patterns, people can learn to feel the sound on their skin. LÄS MER

 5. 5. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER