Sökning: "codes of conduct"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden codes of conduct.

 1. 1. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Hållbara leverantörskedjor? : En kvalitativ studie om hur stora företag inom detaljhandeln arbetar för att utveckla en hållbar leverantörskedja

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linda Westerberg; Sandra Brisenheim; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; supplier; Supply Chain Management; requirements; Codes of Conduct; partnering.; Hållbarhet; leverantör; leverantörskedja; krav; uppförandekoder; samarbete.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. An empirical investigation on modern code review focus areas

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Zhiyu Jiang; Bowen Ma; [2020]
  Nyckelord :code complexity; modern code review; empirical study;

  Sammanfattning : Background: In a sustaining, durable project, an effective code review process is key to ensuring the long-term quality of the code base. As the size of the software continues to increase, although the code inspections have many benefits, the time it takes, the manpower makes it not a good method in some larger projects. LÄS MER

 5. 5. Trust in Mergers & Acquisitions - A Case Study on the Formation of Trust in the Integration Process

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lykke Skafte Andersen; Adam Bogefors; [2019]
  Nyckelord :M A; trust; integration; job security; Business and Economics;

  Sammanfattning : While research has been focusing on the human side of mergers and acquisitions (M&A’s), research on trust specifically is still an emerging field. Conducting M&A’s and integrating companies introduces major changes for the acquired employees, making trust a critical factor to consider and to conduct research upon. LÄS MER