Sökning: "codes of conduct"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden codes of conduct.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Trust in Mergers & Acquisitions - A Case Study on the Formation of Trust in the Integration Process

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lykke Skafte Andersen; Adam Bogefors; [2019]
  Nyckelord :M A; trust; integration; job security; Business and Economics;

  Sammanfattning : While research has been focusing on the human side of mergers and acquisitions (M&A’s), research on trust specifically is still an emerging field. Conducting M&A’s and integrating companies introduces major changes for the acquired employees, making trust a critical factor to consider and to conduct research upon. LÄS MER

 3. 3. Factors that influence condominium pricing in Stockholm: A regression analysis : A regression analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elin Dai; Lara Güleryüz; [2019]
  Nyckelord :Linear regression; housing; housing market; regression analysis; Regressionsanalys; linjär regression; bostadsmarknad; bostadsprissättning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine which factors that are of significance when forecasting the selling price of condominiums in Stockholm city. Through the use of multiple linear regression, response variable transformation, and a multitude of methods for refining the model fit, a conclusive, out of sample validated model with a confidence level of 95% was obtained. LÄS MER

 4. 4. Teaching the Holocaust with survivor testimonies. : Survivor testimonies and the absence of victims’ voices in Uruguayan and Argentinian syllabi and textbooks on the Holocaust.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Gianina Tamara Miguez Selayarán; [2019]
  Nyckelord :Holocaust; Teaching; Uruguay; Argentina; Kieran Egan; Content Analysis; Testimony;

  Sammanfattning : The aim of this research is to analyse whether the educational materials available to teachers of history at secondary level in Uruguay and Argentina, are appropriate for the objective of  teaching the Holocaust through the emotional engagement of students with the content. More specifically, I argue that witness testimonies, when they are included in the materials and used as providers of meaning and insight, in complement to the historian narratives and not merely as decoration, have the potential to produce effective and durable learning through emotional engagement. LÄS MER

 5. 5. Antecedents of Public Service Motivation : a Study of Swedish Municipalities

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jakub Bronk; Samer Alsabbaghalsmadi; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Public Service Motivation; antecedents; Swedish municipalities; individual factors socio-historical factors; organizational factors; job satisfaction; managerial position;

  Sammanfattning : Public Service Motivation is a concept of a rather short history. It refers to an altruistic form of motivation to serve the interests of a broader community and appears in the way individuals react towards motives grounded mainly within public institutions. LÄS MER