Sökning: "coetzee"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet coetzee.

 1. 1. Sexual Domination: Colonial Guilt and Postcolonial Hatred in J. M. Coetzee's Disgrace

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Janet Migoyan; [2021]
  Nyckelord :Collective guilt; gender; race; sexual oppression; post-apartheid; colonialism; postcolonialism;

  Sammanfattning : J.M. Coetzee’s Disgrace was published during a defining moment in South African history in 1999. Five years earlier Nelson Mandela had been elected president after the first general election. LÄS MER

 2. 2. Mind or Body : Patriarchal binary thought and the role of sex in Disgrace

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Yrr Åslund; [2021]
  Nyckelord :Keywords: gender; sex; power; sexuality; race; Coetzee; Disgrace; Cixous; patriarchal binary thought.;

  Sammanfattning : David Lurie, the main character in J.M. Coetzee’s novel Disgrace, is a white middle-aged man who lives in South Africa. He is a South African man but seems to think of himself as a European man and the story plays out in a post-colonial setting. LÄS MER

 3. 3. Svensk vapenexport till Saudiarabien : Samspelet mellan ekonomiska intressen och mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pernilla Thorvald; [2020]
  Nyckelord :Realpolitik; idépolitik; militärindustriella komplexet; Saudiarabien; svensk utrikespolitik; strategisk exportkontroll; krigsmateriel; demokrati; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : How is Sweden manageing the conflict between exporting weapons to SaudiArabia and being a bearer of human rights?  Based on an updated restricted regulation when it comes to armsexport, Sweden seems to value human rights more than the finacial benefits that comes with exporting weapons.  Using ideals and interests as described by Goldmann, Coetzee and Ikegami, an analysis is made to measure to what extent the Swedish Government values human rights over economy. LÄS MER

 4. 4. Makt och maktlöshet i Onåd : En studie om hur J.M. Coetzees roman Onåd kan användas i svenskundervisningens jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :John Borglin; [2020]
  Nyckelord :Class; discourse; Disgrace; equality; fiction; intersectionality; J.M. Coetzee; life conditions; race; sex; sexuality; Diskurs; intersektionalitet; J.M. Coetzee; jämställhet; klass; kön; livsvillkor; Onåd; ras; sexualitet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Denna studies syfte och forskningsfråga är att undersöka och besvara hur J.M. Coetzees roman Onåd kan förstås med utgångspunkt i de intersektionella kategorierna kön, ras och klass samt hur man som pedagog kan tillämpa romanen i den svenska gymnasieskolan för att diskutera och undervisa om jämställdhet och människors lika värde. LÄS MER

 5. 5. Nature and Networks: experiences of nature-based integration in Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Claire Coetzee; [2019]
  Nyckelord :nature-based integration; Sweden; immigration; social networks; integration;

  Sammanfattning : Nature-based integration projects present nature and green spaces as an arena for interaction and integration between immigrants and native-born Swedes, and amongst immigrants of different backgrounds. To explore this, the study looks at experiences of NBI projects from the perspective of immigrants who have moved to Sweden and started the process of settling into the new society. LÄS MER