Sökning: "cogeneration"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet cogeneration.

 1. 1. Feasibility analysis of upgrading the cogeneration unit of George Washington sugar mill in Cuba

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joakim Ginste; Sascha Partanen; [2020]
  Nyckelord :CEST; cogeneration; levelized cost of energy; net present value; sugar mill; CEST; kraftvärmeverk; energiproduktionskostnad; nettonuvärde; sockerbruk;

  Sammanfattning : Cuba’s government has set a goal to generate 24 percent of the country’s electricity from renewable sources by 2030. The country’s many sugar mills have been identified as key contributors to reach this goal as their cogeneration units have the potential to significantly increase Cuba’s electricity production from biomass by upgrading them to bioelectric plants. LÄS MER

 2. 2. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emma Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. LÄS MER

 3. 3. Lokal provtagning och analys på rökgaskondensat för driftövervakning av tungmetallrening med jonbytarmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Heating plant; combined heat and power plant; flue gas condensation; ion-exchange resins; heavy metals; heavy metal ion-exchanger; flue gas condensate; QCM-technology; quartz crystal microbalance; Värmeverk; kraftvärmeverk; rökgaskondensering; jonbytarmassor; tungmetaller; tungmetalljonbytare; rökgaskondensat; QCM-teknik; kvartskristall mikrobalans;

  Sammanfattning : I värme- och kraftvärmeverk förbränns olika typer av bränslen för produktion av el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller föroreningar, till exempel tungmetaller, från bränslet. Anläggningarna har ofta krav på utsläpp både via rökgaserna och avloppsvatten. LÄS MER

 4. 4. Produktionsoptimering hos kraftvärmeproducenter - Analys av produktionsoptimeringssystem med avseende på ekonomi och miljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Matilda Meyer; [2020]
  Nyckelord :Kraftvärmeproduktion; produktionsoptimering; ekonomi; miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kraftvärmeproduktion är en produktionsteknik där både värme och el produceras i samma process. Eftersom produktionen innefattar små marginaler för att hålla sig konkurrenskraftig, är det viktigt att planera och optimera produktionen. En av de största kommersiella programvarorna för produktionsoptimering är Energy Optima 3 (EO3). LÄS MER

 5. 5. Thermodynamic and Economic Evaluation of Hybridization Biomass-solar for a Cogeneration Power Plant in a Cuban Sugar Mill, George Washington

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Silja Lehtinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study evaluates the thermodynamic and economic performance of hybridization of biomass-solar for a cogeneration power plant in a Cuban sugar mill, George Washington. The evaluation is performed by varying the parameters of the thermal power block and considering scenarios with 1) bagasse and marabú, 2) bagasse and solar field, and 3) bagasse, marabú and solar field as heat sources for the cogeneration cycle. LÄS MER