Sökning: "cognitive dissonance"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden cognitive dissonance.

 1. 1. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 2. 2. Attribut som påverkar dina gröna köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Werdien; Johanna Larsson; Anna Fasson Rydman; [2022]
  Nyckelord :Cognitive dissonance; Greenwashing; Marketing; Groceries and Purchase decision process; Kognitiv dissonans; Greenwashing; Matvaror och Köpbeslutprocessen;

  Sammanfattning : Flera undersökningar har under de senaste åren visat på hur företag använder sig av miljömässiga budskap i sin marknadsföring för att framhäva sina produkter som mer miljövänliga än vad de i själva verket är, så kallad greenwashing. Genom det enorma utbudet som finns tillgängligt för nutidens konsumenter och de olika influenser de får till sig genom reklam kan det vara svårt för den enskilda konsumenten att avgöra om produkten är trovärdig eller inte. LÄS MER

 3. 3. Psychological Antecedents of Academic´s Intentions to Participate in Last Chance Tourism: Applying value-belief-norm and cognitive dissonance model

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Joakim Wermelin; [2022]
  Nyckelord :Last Chance Tourism; LCT; academic´s; intentions; behaviors; sustainability; sustainable traveling; PLS-SEM; PLS; VBN; value-belief-norm; cognitive dissonance; cognitive dissonance theory;

  Sammanfattning : Last chance tourism (LCT) is defined as an endangered place due to climate change which creates motivations for tourists to travel to these places before they vanish. These trips also involve interaction with and observation of rare species that is about to disappear due to climate change. LÄS MER

 4. 4. Cognitive Dissonance in the Brain: A Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Elin Boklund; [2022]
  Nyckelord :cognitive dissonance; functional magnetic resonance imaging; anterior cingulate cortex; dorsal anterior cingulate cortex;

  Sammanfattning : Cognitive dissonance is the uncomfortable psychological feeling that arises when something is perceived as contradictory. In 1957, Leon Festinger first developed the theory of cognitive dissonance, which has since continued to be of interest for, among other things, decision-making, moral reasoning, motivation, politics, and science. LÄS MER

 5. 5. Does parenthood modify attitudes about gender relations? : An attitudinal study comparing an egalitarian and traditional policy context

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanna Lindmark; [2022]
  Nyckelord :attitudes; gendered division of labour; parenthood; family policy; country comparative; cognitive dissonance; Germany; Norway; Poland; Sweden;

  Sammanfattning : Family policies are a recognised instrument to improve gender equality by encouraging fathers to increase their participation in the private sphere. Previous research has found that attitudes about how paid and unpaid labour should be divided between partners differ between countries by varied support for traditional male breadwinner models and sharing models. LÄS MER