Sökning: "cognitive domain"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden cognitive domain.

 1. 1. Undervisningens mål, provens verklighet : Gymnasielärares intention med privat-/och samhällsekonomi i förhållande till deras examinationsmoment i samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Håkon André Tangen; [2020]
  Nyckelord :economics; social studies; class intentions; examinations.; privatekonomi; samhällsekonomi; samhällskunskapslärare; undervisningsintention; examination.;

  Sammanfattning : Detta arbete tar avstamp i hur legitimerade samhällskunskapslärares utsagor om sin intention med privatekonomi-/och samhällsekonomiämnet i samhällskunskap 1b. Samt en analys av lärarnas examinationen i kursen, med Blooms reviderade taxonomi som analysverktyg. LÄS MER

 2. 2. Metaphors of populists – A cognitive linguistic study of conceptual metaphors in political speeches by Donald J. Trump and Nigel Farage

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Peter Warell; [2020]
  Nyckelord :Cognitive linguistics; metaphors; conceptual metaphors; source domain; target domain; MIP; politic speech; Donald Trump; Nigel Farage; populist; populism.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the use of conceptual metaphors in political speeches by Donald Trump and Nigel Farage. Conceptual metaphor theory is applied as the framework for the study. Metaphorical linguistic expressions are identified with help of the method Metaphor Identification Procedure (MIP). LÄS MER

 3. 3. Mikroglias koppling till Aβ-plack och progression av Alzheimers sjukdom : Rådande insikter gällande genetiska faktorer, biomarkörer och läkemedelsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Petra Söderström; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; mikroglia; mikroglios;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen, med 60-80 % utav alla kliniska diagnoser, där hög ålder och ärftlighet är riskfaktorer för att drabbas. I Sverige har ca 100 000 diagnosen AD. AD karaktäriseras av kognitiva störningar som t.ex. LÄS MER

 4. 4. The autonomous crewmate : A sociotechnical perspective to implementation of autonomous vehicles in sea rescue

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Oscar Lundblad; [2020]
  Nyckelord :Human autonomy collaboration; Public safety; Sea rescue; SSRS; Emergency services; Autonomous vehicles; Unmanned aerial vehicle; Unmanned Surface Vehicle; uav; usv; SAR; Human machine interaction; HMI; Sociotechnical systems; cognitive work analysis; CWA; sociotechnical perspective; implementation; drone; quadcopter; boat; rescue at sea; case; novel technology; appropriate technology; thematic analysis; WASP; Wallenberg Artificial Intelligence Autonomous Systems and Software Program; Maritime; swedish sea rescue; uxv;

  Sammanfattning : The usage of autonomous vehicles is starting to appear in several different domains and the domain of public safety is no exception. Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) has created a research arena for public safety (WARA-PS) to explore experimental features, usages, and implementation of autonomous vehicles within the domain of public safety. LÄS MER

 5. 5. Study of brain imaging correlates of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Canal Garcia Anna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate diagnosis in the early stages is an important challenge for the prevention and effective treatment of Alzheimer’s Disease (AD). This work proposes a method of analysis of the correlation of Mild Cognitive Impairment (MCI) subtypes and its progression to AD using neuroimages such as structural magnetic resonance imaging (MRI) scans. LÄS MER