Sökning: "cognitive poetics"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden cognitive poetics.

 1. 1. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 2. 2. Audience Engagement with Complex TV dramas : Posthuman Narratives and Human Identity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Salome Kobalava; [2017]
  Nyckelord :Complex Television Drama; Audiences; Posthumanism; Narrative; Identity; Subjectivity; Artificial Intelligence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through qualitative interviews with ten study participants, this research investigates connections between the theme of artificial intelligence on HBO’s Westworld, and issues of identities of its audience members. The thesis critically examines audience engagement with complex television dramas. LÄS MER

 3. 3. The Figure in the Ground - Perception, Identity and Readerly Involvement in four Short Stories by Elizabeth Bowen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Lisa Larsson; [2007]
  Nyckelord :Elizabeth Bowen; Identity in literature; Perception in literature; Foregrounding in literature; Cognitive Poetics; Narratology; Reader-response; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Using tools and ideas from narratology, reader-response theory and cognitive poetics, and focusing on the representation of perception, this essay studies identity in four short stories by Elizabeth Bowen: "The Demon Lover", "The Inherited Clock", "Dead Mabelle" and "Foothold". The supernatural or uncanny element in the stories is seen as part of a defamiliarizing strategy, one which invites and even induces an active reading. LÄS MER