Sökning: "cohesion"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet cohesion.

 1. 1. Evaluation of the effects of four consolidants on matte paint and their ageing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Angela Caira; [2021-09-14]
  Nyckelord :matte paint; consolidant; artificial ageing;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle2021:23.... LÄS MER

 2. 2. EU INSTITUTIONS ON THE MIGRATION OF HIGHLY EDUCATED CITIZENS IN A COMMON MARKET - A qualitative idea analysis of the ideas of the Committee of the Regions and the Commission in the issue of the migration of highly educated citizens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Richardson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Migration of highly educated citizens. EU. Committee of the Regions;

  Sammanfattning : For the EU to work, all different member-states need to benefit in some way from the cooperation. The migration of highly educated citizens is an example of a complex economic and political science problem since some member-states benefit from the migration while other member-states do not. LÄS MER

 3. 3. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 4. 4. Ledarskap under coronakrisen inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för polisiärt arbete

  Författare :Nicoline Hofbauer; Clara Varlet; Lina Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leadership. Coronavirus. Management in crisis. Leadership in crisis. Crisis Management. The restaurant industry.; Ledarskap. Coronavirus. Management i kris. Ledarskap i kris. Krishantering. Restaurangbranschen.;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på vårt samhälle. I Sverige är restaurangbranschenen av de branscherna som har drabbats värst. Vid en kris som denna krävs det att ledare agerar för att se till att deras organisation kan överleva. En ledare kan påverka organisationen inom alla aspekter, allt från ekonomi till personalhantering. LÄS MER

 5. 5. Local and remote team cohesion effect on performance in the software industry

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexandre Martins; Karl-Johan Grahn; [2021]
  Nyckelord :software development; team cohesion; team performance; LSM; DEA; remote; local;

  Sammanfattning : Background:The COVID-19 pandemic forced many companies to transition to remote work, whichhas created a social distance among team members that may affect team performance. Altough previousstudies have examined the relationship of team cohesion and team performance, few have looked into thequestion whether remote work affects team performance. LÄS MER