Sökning: "cold based deglaciation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden cold based deglaciation.

 1. 1. A palaeoenvironmental study of a peat sequence from Iles Kerguelen (49°S, Indian Ocean) for the Last Deglaciation based on pollen analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Victor Henao; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, the Southern Hemisphere (SH) and the vast Southern Ocean (SO) have gained awareness and importance within the scientific community in relation to global climate change and the global CO2 cycle, par-ticularly since the Last Glacial Maximum (LGM) and into the Holocene. It is believed that the Southern Hemi-sphere Westerlies (SHW) play a key role in regulating climate change in the mid-to-high latitudes of the SH, thus reconstructing the SHW latitudinal positioning since the LGM has been crucial. LÄS MER

 2. 2. LIDAR-analys av flygsanddyner i Västerbottens inland : Har dynmorfologi bildad under tidigare interstadialer bevarats i landskapet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Fredrik Bogren; [2015]
  Nyckelord :LIDAR; digital elevation model dem ; aeolian sand dunes; till-covered; preserved morphology; LIDAR; digital höjdmodell dem ; flygsanddyner; moräntäckt; bevarad morfologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to map the prevalence of aeolian sand dunes in Västerbotten, northern Sweden to find dunes formed during earlier deglaciation phases, which was then preserved in cold-based conditions during the youngest stadial of the Weichselian glaciation. These preserved dunes were expected to be covered by a layer of till and have a rather faint morphology compared to dunes formed during the Holocene. LÄS MER

 3. 3. Moräntäckta rullstensåsar i Västerbottens inland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anna Lynam; [2013]
  Nyckelord :till-covered eskers; cold based deglaciation; late Weichselian; Västerbotten;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to map the distribution of till-covered eskers in the inland of Västerbotten County in northern Sweden. The top layers of big eskers along the valleys of Öre River, Ume River and Vindel River were investigated through shallow digging. LÄS MER

 4. 4. Deglaciationsförloppet och Isdämda sjöar i Vindelälvens källområde

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Robin Blomdin; [2009]
  Nyckelord :Deglaciationen; Isdämda sjöar; glacialmorfologi; Vindelälvens källområde;

  Sammanfattning : En detaljerad landformkartering av ett högfjällsområde i Vindelälvens källområde har utförts med syfte att öka kunskapen om inlandsisens dynamik och karaktär (iskantens reträtt, isens aktivitet och rörelseriktningar och isens basala temperatur) under deglaciationen i denna del av den Svenska fjällkedjan. Undersökningsområdet antas ha varit beläget inom det, för inlandsisen, bottenfrusna kärnområde som karaktäriserade det senaste istidsmaximat (LGM). LÄS MER