Sökning: "cold-rolling"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet cold-rolling.

 1. 1. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
  Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

  Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER

 2. 2. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Processens påverkan på rakhet hos bandstål : Från inkommande råmaterial till färdigt halvfabrikat

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Susanna Hämquist; [2018]
  Nyckelord :strip steel; cold rolling; camber; straightness; slitter scorer; bandstål; kallvalsning; kortkrok; rakhet; rullsax;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2017 vid Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med voestalpine Precision Strip i Munkfors. Att producera så kostnadseffektivt som möjligt likväl att minimera material som kasseras är något företag idag ser som självklart. På samma gång som detta efterlevs bör även kundnöjdheten maximeras. LÄS MER

 4. 4. Maskinsäker tillämpning : En likhetsgranskning mellan två säkerhetslösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Daniel Landell; [2017]
  Nyckelord :Performance level; DC; Kategori; MTTFd; PFHd; SRP CS;

  Sammanfattning : Företag med en produktportfölj inriktad mot maskinsäkerhet har ett stort behov av att kunna visa upp produkterna i en integrerad helhetslösning. Men det ställer då också krav på att kunna vägleda och utbilda kunderna inom området maskinsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Karaktärisering av stålplåt : Metallografi och kemisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Rickard Petersson; Rebecca Nilsson; [2017]
  Nyckelord :forging; hot-rolling; cold-rolling; historic; steel sheet roofing ; roof sheet ; microstructure; metallography; oes; spectroscopy; smide; varmvalsning; kallvalsning; historiska; plåttak; takplåtar; mikrostruktur; metallografi; oes; spektroskopi;

  Sammanfattning : Studien har genomförts på ett antal stålplåtar från olika kulturhistoriska byggnader. När kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska renoveras måste detta göras med så god kunskap som möjligt om byggnadens olika delar och de värden dessa representerar. LÄS MER