Sökning: "collaborative crisis management"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden collaborative crisis management.

 1. 1. Engagemang, motivation, handlingskraft : En fallstudie av samverkan mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten under skogbränderna i Gävleborgs län 2018

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Åhström; [2019]
  Nyckelord :samverkan; krishantering; krisberedskap; collaborative governance; länsstyrelse; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : This thesis considers conditions for collaboration between two actors during the extensive fire-fighting effort in the Gävleborg region (Sweden) in summer 2018. The main purpose of the study is to explore how Länsstyrelsen and Försvarsmakten respectively identify the conditions for collaboration, and to what extent this image responds to a defined ideal type of collaboration. LÄS MER

 2. 2. Pests in Malmö, a study of pest management structures in an urban environment

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dina Krivokapa; [2019]
  Nyckelord :Malmö; Pest control; Pest management; Housing; Social development;

  Sammanfattning : This research is a study of pest management systems in Malmö. Malmö is, as many other cities, growing and a node of people's movement. Occurrences of pests have increased in the last decade; this increase is attributed to travel as well as construction and building. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Engagemang, motivation, handlingskraft : En fallstudie av samverkan mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten under skogsbränderna i Gävleborgs län 2018

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Åhström; [2019]
  Nyckelord :samverkan; krishantering; krisberedskap; collaborative governance; Länsstyrelse; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : This thesis considers conditions for collaboration between two actors during the extensive fire-fighting effort in the Gävleborg region (Sweden) in summer 2018. The main purpose of the study is to explore how Länsstyrelsen and Försvarsmakten respectively identify the conditions for collaboration, and to what extent this image responds to a defined ideal type of collaboration. LÄS MER

 5. 5. Guided reflection in Simulator-Based Crisis Management Training : Examining the possibility to implement After Action Reviews in the CCRAAAFFFTING project

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Zandra Åkerstedt; [2019]
  Nyckelord :After Action Review; Debriefing; Organizational learning; Reflection; Resilience; Simulator-based training; Team learning.;

  Sammanfattning : Reflection is an important team learning activity, allowing team members to process feedback and to learn from experiences. Debriefing methods such as the After Action Review (AAR), proved to increase learning, can be used to guide teams through the process of reflection. LÄS MER