Sökning: "collaborative governance"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden collaborative governance.

 1. 1. "Om jag hade bedömt att jag inte hade någon alls möjlighet till det, skulle jag absolut inte vara med". En explorativ fallstudie om påverkansmöjligheter i Vindelälven-Juhttátahkkas samverkansprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elin Haglund; [2021-10-08]
  Nyckelord :Hybrid organisations; collaborative governance; power; agenda-setting; consensus;

  Sammanfattning : In recent decades globalisation has challenged government with governance. A societal change in which state-based governing has increasingly moved towards governance based on networks and collaboration between different actors. LÄS MER

 2. 2. Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Johnson; [2021-01-29]
  Nyckelord :samverkansnätverk; styrmedel; collaborative governance; interactive governance; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor. LÄS MER

 3. 3. “Walking encyclopedias of studies” for sustainability transformations? The role of information and discourse in the case of the German coal phase-out

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Stephan Huber; [2021]
  Nyckelord :Climate policy; Energy systems; Policy change; Social-ecological transformation; Discourse; Expert-based information; Collaborative governance; Path dependency; Policy-oriented learning;

  Sammanfattning : Transformations of energy systems in line with the Paris Agreement demand rapid deliberate decline of fossil energy production for decarbonization. Rising in priority on national political agendas, policy change for deliberate decline meets political barriers in the form of powerful incumbent actors, path dependencies and frames of loss. LÄS MER

 4. 4. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Signe Rönnegård; [2021]
  Nyckelord :samverkansstyrning; skogspolitik; nationella skogsprogrammet; regionala skogsstrategier; deltagande;

  Sammanfattning : 2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för samverkan : En kvalitativ studie om förutsättningars betydelse för projektet Sluta skjut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sheikh Al Najjaryn Malek; [2021]
  Nyckelord :Sluta skjut; collaboration; prerequisites; starting conditions; collaborative governance; Police; Probation Service; City of Malmö; collaboration projects; GVI.; Sluta skjut; samverkan; förutsättningar; startvillkor; collaborative governance; Polisen; Kriminalvården; Malmö stad; samverkansprojekt; GVI.;

  Sammanfattning : This study aims to understand the importance of prerequisites for collaboration between public/political agencies with the help of literature about the concept of collaborative governance. The choice of using collaborative governance is based on the fact that the concept has not been applied to collaboration between the public/political actors before. LÄS MER