Sökning: "collaborative governance"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden collaborative governance.

 1. 1. Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Johnson; [2021-01-29]
  Nyckelord :samverkansnätverk; styrmedel; collaborative governance; interactive governance; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Inter-organizational collaboration projects between public organizations: a site of coexisting simultaneously performed boundary work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Gidenstam; Ellen Petersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :Collaboration; Collaboration project; Inter-organizational collaboration; Public sector; Boundaries; Boundary work; The West Link; Gothenburg;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Using Conservation Conflict Transformation as a Framework to Address Social Conflict Over Wildlife in a Swedish County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Juliana Theresa Bennett; [2020-02-18]
  Nyckelord :Sweden; Västra Götalands län; Large Carnivore Management; Human-Wildlife Conflicts; Conservation Conflict Transformation;

  Sammanfattning : In Europe, and throughout the world, the return and preservation of large carnivores isescalating tensions between stakeholder groups, as well as between local actors andauthorities. While wolf conservation efforts have generally been accepted across Swedishauthorities, nature organizations, and the public, there are others who argue that thepreservation of wolves is threatening local values and traditions. LÄS MER

 4. 4. Narratives of Collaborative Governance : An Exploration of the National Innovation Council

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kayla Van Cleave; [2020]
  Nyckelord :governance; collaborative governance; ethnography; narratology; stakeholder; National Innovation Council; Sweden;

  Sammanfattning : Governance is a predominant paradigm in political science, characterizing how current regimes are increasingly steered by multiple societal actors and structures. The specific purpose and processes of such arrangements however, remain vague in theory and in practice. LÄS MER

 5. 5. Regionalisering underifrån? : En studie av kommuners kapacitet till regional samordning av gymnasieutbildningar genom mellankommunal samverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Backström; [2020]
  Nyckelord :Inter-municipal cooperation; IMC; institutional collective action; governance capacity; upper secondary education; city regions; regionalisation; regional development; path dependency;

  Sammanfattning : With potential of increased efficiency and a broader range of services, inter-municipal cooperation is often presented as a universal solution to public welfare challenges. Today, all Swedish municipalities are involved in inter-municipal cooperation in various policy areas. LÄS MER