Sökning: "collaborative learning"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden collaborative learning.

 1. 1. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 2. 2. “Two brains are often better than one, probably”: Adult ESL learners’ paired and individual lexical inferencing task performances, in relation to L2 proficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Elin Nylander; [2019]
  Nyckelord :Lexical inferencing; L2 proficiency; task-based language learning; collaboration; sociocultural theory; dyadic patterns of interaction; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This research concerns lexical inferencing (LI), i.e., the ability to infer the meaning of unknown words in a running text (Haastrup, 1991). Despite its advantages, there is little research on LI as a collaborative effort. LÄS MER

 3. 3. Relevance feedback-based optimization of search queries for Patents

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Sijin Cheng; [2019]
  Nyckelord :Patent Search; Query Reformulation; Recommendation System; Matrix Decomposition; Text Processing;

  Sammanfattning : In this project, we design a search query optimization system based on the user’s relevance feedback by generating customized query strings for existing patent alerts. Firstly, the Rocchio algorithm is used to generate a search string by analyzing the characteristics of related patents and unrelated patents. LÄS MER

 4. 4. VAD HÄNDER EFTER EN FLIPP? En studie av interaktion i det flippade klassrummet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Heather Nesbit; Linus Hugo; [2018-08-07]
  Nyckelord :Flipped classroom; inverted classroom; flippat klassrum; interaction; interaktion; peer instruction; peer-assisted learning; cooperative learning; collaborative learning; kooperativt lärande; kollaborativt lärande; grundskola; primary school; secondary school; high school.;

  Sammanfattning : The main role the flip appears to be to provide prior understanding of the lesson content and to free up time in the classroom for interaction. In both of these cases it is necessary to have the flip outside of lesson time... LÄS MER

 5. 5. Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam : En utforskande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Bergqvist; Jim Glansk; [2018]
  Nyckelord :Collaborative filtering; Content-based filtering; Recommender systems; Steam; Computer Science; Machine learning; Information retrieval; Collaborative filtering; Content-based filtering; Rekommendationssystem; Steam; Datorvetenskap; Maskininlärning; Informationssökning;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. LÄS MER