Sökning: "collaborative learning"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden collaborative learning.

 1. 1. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 2. 2. “Two brains are often better than one, probably”: Adult ESL learners’ paired and individual lexical inferencing task performances, in relation to L2 proficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Elin Nylander; [2019]
  Nyckelord :Lexical inferencing; L2 proficiency; task-based language learning; collaboration; sociocultural theory; dyadic patterns of interaction; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This research concerns lexical inferencing (LI), i.e., the ability to infer the meaning of unknown words in a running text (Haastrup, 1991). Despite its advantages, there is little research on LI as a collaborative effort. LÄS MER

 3. 3. Distance students’ perspectives about a formal learning management system at a Swedish university 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Yangyang XU; [2019]
  Nyckelord :Distance education; Learning Management System Moodle; interaction; students perspectives.;

  Sammanfattning : This thesis has conducted interpretive qualitative research to investigate the impacts and limitations of LMS Moodle in distance students’ learning process from distance students’ perspectives. The qualitative data was collected from mediated semi-structured interviews with distance students participating in a Master program at Linnaeus University. LÄS MER

 4. 4. Relevance feedback-based optimization of search queries for Patents

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Sijin Cheng; [2019]
  Nyckelord :Patent Search; Query Reformulation; Recommendation System; Matrix Decomposition; Text Processing;

  Sammanfattning : In this project, we design a search query optimization system based on the user’s relevance feedback by generating customized query strings for existing patent alerts. Firstly, the Rocchio algorithm is used to generate a search string by analyzing the characteristics of related patents and unrelated patents. LÄS MER

 5. 5. Värdeundervisning inom moderna språk : En studie om vilka värden som förmedlas och hur i spanska läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Scott; [2019]
  Nyckelord :lärobok; mångfald; språk; värdegrund; värdeundervisning.;

  Sammanfattning : Moral education is a hot topic in Swedish school discourse. Some critics mean that some fundamental values stated in the curriculum are not thoroughly justified and that the doctrine hinders students and teachers to form their own worldview. LÄS MER