Sökning: "collaborative learning"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden collaborative learning.

 1. 1. Frigör den outnyttjade potentialen! – en kvalitativ studie om möjligheterna att etablera ett kollaborativt forskningsfält mellan neurovetenskap, psykologi och pedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Lidvall; Henrik von Mentzer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Pedagogisk neurovetenskap; educational neuroscience; tvärvetenskapligt samarbete; lärande; undervisning; kognitionsvetenskap; forskningsfält; pedagogik; psykologi; neurovetenskap.;

  Sammanfattning : According to Swedish school authorities and the Education Act all education should be basedon science and proven experience (Skolverket, 2020). Scientific based means that knowledgefrom scientific studies should be a starting point when schools plan, conduct and evaluate theiroperations. LÄS MER

 2. 2. Är det ens ensemble? En kvantitativ och kvalitativ studie om ensembleundervisning på distans ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Otto Johansson; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; Elevperspektiv; Gymnasium; Motivation; Musikundervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Distance education; Music education; Remote learning; Student perspective; Educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, all Swedish high schools had to shift their education to distance learning, which led to new challenges for both teachers and students. The aim of this study is to increase the knowledge about students’ perspective of distance ensemble education. LÄS MER

 3. 3. Boundary Stories : Exploring Storytelling as a Tool for Inter-Organizational Learning of Crisis Response Capabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Herkevall; [2021]
  Nyckelord :storytelling; crisis management; organizational learning; complex adaptive systems; Covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Given the unique nature of crises, a key capability of the crisis response system is to facilitate adaptive response structures in relation to the circumstances of any given crisis. This thesis views the crisis response system as complex adaptive system, in which adaptive response is an emergent phenomenon that occurs through the interactions of crisis response organizations within the crisis response system. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsans vägledning : En fallstudie om specialpedagogiskt arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ljiljana Milic Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Keywords: consultation; central student health; neuropsychiatric disabilities; primary school; relational competence; special needs education.; central elevhälsa; grundskola; handledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; relationskompetens; specialpedagogiken;

  Sammanfattning : Milic Pavlovic, Ljiljana (2021). Student health guidance. A case study about special educators' work. LÄS MER

 5. 5. Har tidpunkten för kamratrespons någon betydelse för skolelevers inlärning?

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pia Bjurfors; [2021]
  Nyckelord :peer-assessment; feedback; collaborative group work; technology teaching; kamratrespons; återkoppling; kollaborativt grupparbete; undervisning i teknik;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att öka kunskapen om tidpunktens betydelse för kamratresponsens lärandeeffekter i samband med tekniklaborationer, samt undersöka vilka utmärkande mönster och responsformuleringar som är representativ för den undersökta elevgruppen. Grundskolelever i årskurs 7, nya till kamratrespons, har genomfört kamratrespons på ett grupparbete i ämnet teknik. LÄS MER