Sökning: "collage metod"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden collage metod.

 1. 1. TILLÄMPAR STUDENTER INFORMERAT SAMTYCKE VID BESÖK AV E-HANDEL SIDOR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Naib Hollis Daniel; [2018]
  Nyckelord :Ecommerce; Informed Consent; Cookies; Websites; Collage students; Interview; Surveys; Businesses; Informerat samtycke; E-commerce; Cookie; Högskolestudenter; Verksamheter;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om att identifiera vad för faktorer som påverkar högskolestudenters beslut vid godkännande av cookies vid besök av e-handel. Undersökningen utfördes genom mixed metod forskningsmetod. Metoderna skedde i form av kvantitativ och kvalitativ i form av enkätundersökning samt intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 3. 3. Ingen yrkesidentitet trots utbildning : Ungdomars syn på yrkesidentitet, arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till sin utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Paulsson; Alexandra Turkoane; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gymnasieskolan vi valt att rikta oss till är en relativt nystartad gymnasieskola som riktar sig både till dem som vill läsa högskoleförberedande program, men även hantverksprogram (yrkesförberedande). 2011 startade de upp programmet hår- och makeupstylist i staden X som riktar sig till dem som vill arbeta som hår- och makeupstylist inom butik, salong, TV, film, reklam, foto, teater och mode. LÄS MER

 4. 4. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonas Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Platskännedom; skissa; fenomenologi; miljonprogram; Gottsunda; Valsätra; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I arbetet visas hur man kan använda skapande arbete som väg till platskännedom och bas för ett koncept för en plats, med ett område i Gottsunda/Valsätra, Uppsala, som exempel. Jag utarbetade tio undersökningsmetoder med skapande arbete som gemensam nämnare och prövade dem på området. LÄS MER

 5. 5. vem är jag? Vad vill jag? studie om vägledning för barn i tidigare åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva-Marie Andersson; Zekiye Kalyun; [2014]
  Nyckelord :guidance counselors; elementary school-curriculum; interaction and early counseling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur tidig vägledning bedrivs i skolan. Våra frågeställningar handlar om vilken metod som används för tidigare vägledning i grundskolan, samt vilka resurser och vilken samverkan som krävs. Kan tidigare vägledning förebygga kompromisser och begränsningar för elever i grundskolan. LÄS MER