Sökning: "collage"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet collage.

 1. 1. Gottsunda culturehouse

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nastaran Ravadgar; [2019]
  Nyckelord :Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. LÄS MER

 2. 2. Socialvetare utan yrkesexamen : En etnografisk studie om studenters förhoppningar om sin framtida arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Knoph; [2019]
  Nyckelord :anthropology; aspiration; storytelling; student; future; higher education; antropologi; förhoppning; levnadsberättelse; student; framtid; högre utbildning;

  Sammanfattning : This study examines college students, studying their final year of their bachelors’ in social work at Gävle Collage, Sweden, and their aspirations for their future after graduating. The students are immigrants to Sweden and they come from less fortunate family backgrounds. LÄS MER

 3. 3. Konsten att skapa tillsammans : En undersökning om gemensamt bildskapande för elever med NPF-diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ellinor Mothander; [2019]
  Nyckelord :Pedagogy; design; flow; interaction; movement; Pedagogik; design; flow; interaktion; rörelse;

  Sammanfattning : Hur kan vi främja interaktion, lustfyllt skapande, lek och kreativitet genom gemensamt bildskapande? Vilka metoder kan gynna personer som upplever det sociala samspelet som svårt? I min undersökning tittar jag på hur en grupp elever med NPF-diagnos kan utvecklas genom att arbeta tillsammans med bildskapande. Jag menar att någonting positivt händer i det kollektiva. LÄS MER

 4. 4. Imagined Futures: A Study of Work-Related Uncertainty in the Corporate Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elena Manuela Boghian; [2019]
  Nyckelord :uncertainty; organizational culture; cultural analysis; phenomenology; corporate; precariat; emotions; stress; workplace; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This is a study of uncertainty in the corporate setting from the perspective of individual employees. While some interviewees talk about accepting uncertainty as an unavoidable state, others tell stories of dread and anguish, associated with instability in the work environment. LÄS MER

 5. 5. Skogskollo för tjejer - vad hände sedan?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sofie Dahlén Sjöbergh; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; skog; jämställdhet; rekrytering; skogsutbildning; skogssektor; skogsbruk; women; forest; gender equality; recruitment; forest education; forest sector; forestry;

  Sammanfattning : Skogssektorn behöver kompetent arbetskraft. Det är brist på skogsmaskinförare och det pågår en generationsväxling inom hela skogssektorn varför det behöver nyanställas när många går i pension. Både naturbruksutbildningar och universitetsutbildningar inom skogssektorn har svårt att fylla sina platser. LÄS MER