Sökning: "collective efficacy"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden collective efficacy.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. Bridging Cognitive and Emotional Learning : Didactical Contributions of Constructive Journalism to Climate Change Education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juliane Höhle; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Climate Change Education; Didactical Intervention; Constructive Journalism; Cognitive Learning; Emotional Learning;

  Sammanfattning : To fight climate change, people need to change their behaviours towards emitting fewer greenhouse gases and build a system that is resilient towards the future shocks that climate change will create. Education can be seen as a key factor in behaviour change. LÄS MER

 3. 3. En granskning av Business Improvement District i Valsta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alva Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :Business Improvement District; BID; Public-Private-Partnership; PPP; collective efficacy; urban governance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Business Improvement District-model has in recent years become a more common model for improving residential and commercial areas in Sweden. The model provides a Public-Private-Partnership between property owners and the municipality that produces a unique form of local governance, but Swedish legislation is not suited for the model’s original use. LÄS MER

 4. 4. Framing a Climate Crisis : A descriptive framing analysis of how Greta Thunberg inspired the masses to take to the streets

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Murray; [2020]
  Nyckelord :Social Movements; Framing; Greta Thunberg; Participation; Mobilization; Fridays for Future; Climate change;

  Sammanfattning : During the twenty-first century attention towards climate change and its consequences has increased significantly and somehow it reached its peak when young activist Greta Thunberg started what has become one of the largest movements for the climate in 2018. Her school strike has created debate and given rise to demonstrations and collective actions around the globe. LÄS MER

 5. 5. Finns den kollektiva förmågan? : En kvantitativ studie om kollektiv förmåga och dess inverkan på våldsbrott

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tindra Kristiansen; [2020]
  Nyckelord :Kollektiv förmåga; kriminalitet; våldsbrott; socioekonomisk status; utsatta områden; etnisk heterogenitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera om teorin kollektiv förmåga går att applicera i en svensk kontext. Mer specifikt genom att undersöka om områden som skiljer sig gällande socioekonomisk status, andelen utflyttningar och nivån av etnisk heterogenitet också skiljer sig gällande nivån av kollektiv förmåga. LÄS MER