Sökning: "collective efficacy"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden collective efficacy.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 2. 2. Games for Change : Exploring the Effects of the Game Climate Fresk at Schneider Electric and the Climate Engagement Potential for Employees

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Björn Nordin; Martin Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Pro climate behaviour; Value-action gap; Climate ambassador; Behavioural change; Attitude change; Self- and Collective efficacy; Climate change education; Corporate climate action; Klimatpositivt beteende; Value-action gap; Klimatambassadör; Beteendeförändring; Attitydförändring; Själv- och kollektiv förmåga; Klimatutbildning; Corporate climate action;

  Sammanfattning : Climate change creates an urgency for action to be taken at government, corporate and individual level. Changing behaviours is a necessity to meet the global temperature goal of 2 °C increase, and companies have a significant role to play in this transformation. To change these behaviours, a change needs to happen in both attitudes and actions. LÄS MER

 3. 3. Ljuset i tunneln : En kvalitativ studie om områdesutveckling i utsatta områden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Dilara Maasoglu; [2022]
  Nyckelord :Områdesutveckling; platsutveckling; utsatta områden; samhällsplanering; trygghet; brottslighet; insatser; samverkan; brottsprevention; CPTED; Jane Jacobs; kollektiv förmåga; socialt kapital; sociala risker; fasteorin; Klockaretorpet; Rannebergen; Gårdsten.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att identifiera lärdomar från två tidigare utsatta områden (Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping) och ett tidigare särskilt utsatt område (Gårdsten i Göteborg). Intervjuer med polis, kommun, socialförvaltning, bostadsbolag och civilsamhälle har genomförts i varje stadsdel för att undersöka vilka insatser och åtgärder som har genomförts av aktörerna i områdena. LÄS MER

 4. 4. Kehrä/Kehrae : A moment in between

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för cirkus

  Författare :Myrsky Rönkä; [2022]
  Nyckelord :Circus; ritual; liminality; communitas; play; animism; gift; rope; circus practice; nature; intimacy orientation; regenerative; sustainability;

  Sammanfattning : First of all, my research is not only my research but our research. It has been made together with my long-time art companion Marjut Hernesniemi. The starting point for our research was our experience of the western modern circus, what it does, and how it cares for the cosmos. LÄS MER

 5. 5. Transaktionskostnader, skogsbränder och offentlig upphandling : Hur kan skogsbrandsberedskapen upphandlas mer effektivt?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Stynsberg; [2021]
  Nyckelord :transaktionskostnad; skogsbrand; offentlig upphandling; helikopter; komparativ analys;

  Sammanfattning : Skogsbrandsberedskap är en kollektiv vara och har alltid levererats av statliga, regionala eller kommunala aktörer. Effektiviteten hos dessa har på senare år satts på prov då den globala uppvärmningen har gett upphov till fler skogsbränder som har härjat runt om i Sverige. LÄS MER