Sökning: "collective rights management"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden collective rights management.

 1. 1. Legal Pluralism in Ecuador: A Way to Reach SDG16? A Case-study of Pueblo Kayambi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Frida Lind; [2018]
  Nyckelord :Development; Ecuador; Legal pluralism; SDG; justice; Constitutional rights; Indigenous people; Indigenous peoples rights ; collective rights; individual rights; Indigeous justice; customary law.; Social Sciences;

  Sammanfattning : By 2030, all countries in the World have agreed on fulfilling the 17 Sustainable Development Goals: being a tool for Sustainable Development Worldwide. To accomplish this, all countries need to find solutions how to reach these goals in their National contexts. LÄS MER

 2. 2. Indigenous Environmental Autonomy and the issue of Extractivist Development - A Comparative Case Study of Bolivia and Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miranda Gatti; [2018]
  Nyckelord :indigenous peoples; autonomy; self-determination; extractivism; development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this global ‘age of autonomy’ this thesis will discuss the relation between indigenous peoples autonomy, their political agency and the national environmental agenda in the Plurinational State of Bolivia and in Sweden. With decolonial critique of development the cases will be analysed looking at factors such as indigenous rights policy, resource management, conservation agendas and the structure of autonomy. LÄS MER

 3. 3. Major motorsport events are under siege. How major motorsport events can become viable in the long-term by implementing Shared Value throughout the stakeholder sphere.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kasper Bengtsson; Stefan Markovski; [2017-07-26]
  Nyckelord :Shared Value; CSV; Collective Impact; Stakeholder Engagement; Sustainable Value Creation; Social and Environmental Value Creation; Trade-Off Minimisation; Major Motorsport Events; Formula One; Formula E; Glocalisation; Legitimacy; Relational Rents; Cooperative Advantage;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. TAP-avtal - En alternativ kollektivavtalsmodell i handelsflottan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2017]
  Nyckelord :Social dumping; etnicitet; kollektivavtal; TAP-avtal; handelsflottan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk sjöfart har sedan oljekrisen i början av 1970-talet i olika omgångar haft svårt att konkurrera på den internationella marknaden. Svenska rederier har saknat de verktyg som flertalet andra sjöfartsnationer har haft för att kunna hålla nere personalkostnaderna. Dessa verktyg har exempelvis bestått i parallella sjöfartsregister. LÄS MER

 5. 5. Återkomsten av djungelns lag: om svensk arbetarrörelse och prekariatet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Clara Ekström; [2016-05-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hobbe’s Leviathan has not only proved important for the theory of International Relations. Thisexplorative study suggests that Hobbe’s experiences from the British civil war (1648-51), “bellumomnium contra omnes”, and the role he gave Leviathan are of vital importance in order tounderstand the emerging situation on domestic labor markets, in this thesis illustrated by the case ofthe Swedish labor market. LÄS MER