Sökning: "colombia politik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden colombia politik.

 1. 1. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Unasur - vilka förutsättningar finns för en framgångsrik regionalisering? : En analys av trettiosex intervjuer med sydamerikaner

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Patricia Loreskär; [2010]
  Nyckelord :Regionsalisering; Sydamerika; Unasur; kvalitativ psykosocial intervjumetod;

  Sammanfattning : Regionalisering är en av de viktigaste trenderna i global politik sedan Kalla Krigets slut. De många sydamerikanska länderna som valt och återvalt vänster- och centervänsterpresidenter beslutade sig 2008 för att skapa en union i enlighet med den Europeiska Unionen. LÄS MER

 3. 3. Health in developing countries - the determinants of health in Latin American and Caribbean countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Klintberg; [2009]
  Nyckelord :economic growth; Developing Countries; health determinants; health care system; Latin America; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Health in developing countries – The determinants of health in Latin American and Caribbean countries Author: Fredrik Klintberg Supervisor: Carl Hampus Lyttkens, Professor, Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University Problem discussion: There are still today many problems related to health in developing countries. When reasoning on how to deal with these problems, it is important to study the determinants of health in each country. LÄS MER

 4. 4. Health in developing countries - The determinants of health in Latin American and Caribbean countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Klintberg; [2009]
  Nyckelord :economic growth; poverty; Developing Countries; health determinants; health care system; Latin America; rural population; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem discussion: There are still today many problems related to health in developing countries. When reasoning on how to deal with these problems, it is important to study the determinants of health in each country. Each country has got its own characteristics. LÄS MER

 5. 5. FDI in Colombia - Policy and Economic Effects

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ylva Kalin; [2009]
  Nyckelord :foreign direct investments; spillover effects; Colombia; FDI policies; Host country effects; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : During the past few decades, the competition for foreign direct investments (FDI) has increased around the world. FDI can contribute to economic development not only by being a source of foreign capital, but also by providing employment opportunities, increasing competition, and most importantly transferring skills and knowledge i.e. LÄS MER