Sökning: "color management"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden color management.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan ett produktionsföretag och LM-pyramiden samt utfall av valda förbättringsåtgärder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fabian Gatter; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en produktionslina är effektiviteten och kostnadshanteringen de största faktorerna för att max-imera vinsten i produktionen. Oplanerade stopp i produktionen medför oönskade kostnader för företaget. Det resulterar i att slutprodukten blir dyrare vilket ger mindre marknadskonkurrens. LÄS MER

 3. 3. Metoder för tjockleksmätning av kopparoxidskikt på kopparkapslar, samt tillverkning av referensprover

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Oorganisk kemi

  Författare :Samuel Albertsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB, main mission is to manage and take care of the Swedish nuclear waste. The method chosen is to store the waste far down in the ground in capsules made of copper, which needs to be intact for 100 thousands years. LÄS MER

 4. 4. Dark pathways : cows’ walking behavior in dim light environments

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :night light; illumination; locomotion; activity; intensity; color; distribution; obstacle course;

  Sammanfattning : Swedish dairy cows should have access to dim light at night according to the animal welfare act, but there are no further recommendations stated for dim light management regarding light intensity, light color, or light distribution. This study aimed to examine the effects of five dim light intensities, in red and white light color, and in even and uneven light distribution on cows’ walking behavior in an obstacle course. LÄS MER

 5. 5. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Strandh; [2021]
  Nyckelord :vasliv; blomningstid; blommar; livslängd; konkurrens; mikroklimat; härdighet; läge; skörd; odla; vaselife; bloom; blooms; lifespan; competition; microclimate; hardiness; site; harvest; grow;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige idag dyker många nya snittblomsodlare upp och erbjuder närodlade snittblommor. En snittblomsförening har startats 2020 där medlemmarna kan dela erfarenheter och har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt odla på ett hantverksmässigt sätt. LÄS MER