Sökning: "colorism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet colorism.

 1. 1. INTERSEKTIONELL ANALYS OM ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION, KÖN OCH HUDFÄRG : Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik och berättande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Hardarson; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; colorism; normer; stereotyper; känslouttryck;

  Sammanfattning : Colorism är ett strukturellt problem relaterat till vithetsnormen där negativa attributappliceras till icke-vita etniska drag. Även kroppsspråk är kopplat till normer, då könsnormerexisterar. LÄS MER

 2. 2. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 3. 3. Från en kultur till en annan : En kvantitativ studie om immigranters psykosociala upplevelser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fabiola Da Costa Carlsson; Johanna Lundin; [2015]
  Nyckelord :ackulturation; marginalisering; integration; immigrant; diskriminering; colorism; psykosocial; kultur; språk; multikulturell;

  Sammanfattning : Studier kring ackulturation har blivit världsomfattande samtidigt som intresset till att studera dess strategier såsom marginalisering, integration, separation och assimilation bland immigranter är i ständig tillväxt. Syftet med denna studie var att via gruppvisa skillnader och samband undersöka immigranters ackulturationsprocess med betoning på marginalisering och integration. LÄS MER

 4. 4. Hudfärgsföreställningar i Indien - en barriär för kvinnor : Hur colorism påverkar en redan marginaliserad grupp i ett patriarkalt samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Isabelle Fahd; [2010]
  Nyckelord :universal values; skin tone; kvinnor; universella värden; Hindustan Unilever Limited; hudfärgsnyans; Fair Lovely; skin lightening products; colorism; India; women; hudblekningsprodukter; hudfärgsdiskriminering; Indien; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2003, partly due to intense protests from the All Indian Democratic Women’s Association, the Indian state prohibited a commercial for skin lightening cream from continuing being aired on Indian television. The commercial indirectly suggests that a girl can neither get a well paid job, nor a husband to provide for her, due to her dark skin tone. LÄS MER