Sökning: "colorism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet colorism.

 1. 1. Colorism in Zanzibar - A Qualitative Field Study on The Effects of Colorism on Women's Identity and Ethnicity Construction

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Feven Tekie; [2020]
  Nyckelord :Colorism; Zanzibar; Tanzania; Identity; Ethnicity; Skin Color Bias; Internalized Racism; Identity Process Theory;

  Sammanfattning : This paper is a by-product of a minor field study conducted in Zanzibar, Tanzania during eight consecutive weeks in early 2019. The purpose of the study was to examine how colorism affects women’s identity and ethnicity construction through the research questions; how do women in Zanzibar experience colorism in their daily lives and; how does colorism affect their self-perception? The data was collected through seven semi-structured interviews with women in Zanzibar and observations. LÄS MER

 2. 2. INTERSEKTIONELL ANALYS OM ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION, KÖN OCH HUDFÄRG : Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik och berättande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Hardarson; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; colorism; normer; stereotyper; känslouttryck;

  Sammanfattning : Colorism är ett strukturellt problem relaterat till vithetsnormen där negativa attributappliceras till icke-vita etniska drag. Även kroppsspråk är kopplat till normer, då könsnormerexisterar. LÄS MER

 3. 3. THE DAY I MET THAT CAT : The comic about colorism, one-sided standard and visual communication power in Thailand

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Natcharee Hansaward; [2019]
  Nyckelord :colorism; comic art; racism; classes; power of visual communication; cats; food; life; death;

  Sammanfattning : This report explores the methodology themes and meanings embeded in the society that I am portraying in my comic 'THE DAY I MET THAT CAT'. This includes concept such as identity, colorism, races and cultures, human interaction with animals and the power of the visual. .. LÄS MER

 4. 4. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 5. 5. Från en kultur till en annan : En kvantitativ studie om immigranters psykosociala upplevelser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fabiola Da Costa Carlsson; Johanna Lundin; [2015]
  Nyckelord :ackulturation; marginalisering; integration; immigrant; diskriminering; colorism; psykosocial; kultur; språk; multikulturell;

  Sammanfattning : Studier kring ackulturation har blivit världsomfattande samtidigt som intresset till att studera dess strategier såsom marginalisering, integration, separation och assimilation bland immigranter är i ständig tillväxt. Syftet med denna studie var att via gruppvisa skillnader och samband undersöka immigranters ackulturationsprocess med betoning på marginalisering och integration. LÄS MER