Sökning: "colourchange"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet colourchange.

  1. 1. Varmt eller kallt LED-ljus -en jämförelse av två olika ljuskällor vid Microfadetest

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Stina Svantesson; [2019-02-01]
    Nyckelord :microfade test; MFT; lightfastness; LED-light; accelerated aging; colourchange; lighting policy;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:37.... LÄS MER