Sökning: "combination strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade orden combination strategy.

 1. 1. Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? : En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Anderhök; Agit Dönmez; [2023]
  Nyckelord :CSR; financial performance; ESG; legitimacy theory; stakeholder theory and institutional theory.; CSR; FP; finansiella prestationer; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin och institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Titel: Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Albin Anderhök och Agit Dönmez Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2023 – januari    Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR och finansiella prestationer för en geografisk kontext karaktäriserad av en omfattande hållbarhetsreglering för börsnoterade företag i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige med inriktning på känsliga industrisektorer som kan anses granskas i hög grad. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Time to ignition for wood covered with ZnO : A laboratory and theoretical study if ZnO can enhance time to ignition for wood exposed to radiation in the cone calorimeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olina Öhrn; [2023]
  Nyckelord :ZnO; zinc oxide; cone calorimeter; wood; reaction-to-fire;

  Sammanfattning : In recent years, interest in sustainability and being environmentally friendly has increased. Wood is a durable and renewable building material, which is becoming more common in the constructions industry. In 2002, the government in Sweden adopted a national strategy to promote an increased use of wood in buildings. LÄS MER

 3. 3. Variability Management in Robotic Systems: A Variability-Modelling Language That Implements Variation Points Based On Binding Time and Binding Mode

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JUDE GYIMAH; [2022-02-02]
  Nyckelord :Variability Management; Service Robots; Robotics Software Engineering; Domain-Specific Languages; Feature Reconfiguration;

  Sammanfattning : Technological advancements have led to a growing demand for efficient solutions that minimise risk and maximise efficiency when it comes to performing tasks in nondeterministic environments. In the wake of the current pandemic, humanity has been affected by labor shortages, logistic challenges, unexpected strain on supply systems and product shortages caused by safety regulations and health complications. LÄS MER

 4. 4. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa Kronkvist; [2022]
  Nyckelord :Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. LÄS MER

 5. 5. Strategiskt tvetydig strategi i offentlig sektor… eller? : En fallstudie om uttolkningen av Infokom-strategin 2016–2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Joseph Edman; Lisa Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Strategic Ambiguity; Strategic Corporate Communication; Public Sector; Strategizing; Sida; Strategisk tvetydighet;

  Sammanfattning : Since 2016 the external communication of the Swedish international development cooperation agencys (Sida) has been governed by the ‘Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022’. Government investigations have shown that the strategy leaves room for divergent interpretation due to abstract formulations and ambiguous objectives. LÄS MER