Sökning: "commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet commerce.

 1. 1. Campus Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jana Krüger; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; Lärocenter; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund Stockholms stad växer i raskt tempo och många områden som tidigare bestod till största delen av handel eller industri omvandlas till bostadsområden. I takt med att staden växer och drar mer folk till sig måste också stadens funktioner utökas och integreras i de växande stadsdelarna. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Sociala bevis i ny skepnad - en kvantitativ studie om social påverkan inom e-handeln

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Rodjin Rooyani; Fanny Nordström; [2018]
  Nyckelord :Social influence; Social proof; Social impact theory; E-commerce; Real-time-statistics;

  Sammanfattning : Social proof in terms of real-time-statistics is a relatively new phenomenon which is adopted by more and more retailers, however little is known about its effects on consumers. Further research on the subject is therefore necessary to gain knowledge about whether the effects of social influence can be derived using real-time-statistics and to gain insights about its implications for retailers. LÄS MER

 4. 4. Automatisk synonymgenerering med Word2Vec for query expansion inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kemal Kojic; Emil Petersson; [2018]
  Nyckelord :synonymgenerering; query expansion; e-handel; word2vec; text mining;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur väl automatisk synonymgenerering genom maskininlärnings-metoden Word2Vec, som tränats över en datamängd från Google News på hundra miljarder ord, lämpar sig för query expansion inom ehandel. Detta görs genom användning av produkt- och eventdata från ett välkänt modebolag där synonymer genereras utifrån söksträngar som loggats i eventdata genom olika metoder som i sin tur bildar synonymböcker som används i framtida sökningar med hjälp av query expansion. LÄS MER

 5. 5. Opening the Sesame of Retail Valuation: An empirical study of valuation discrepancies between E-commerce and Brick-and-Mortar apparel retailers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marat Vardanyan; Timmy Maddison; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Retail; Apparel; E-commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : This study enquires into the potential valuation differences between listed E-commerce and traditional Brick-and-Mortar apparel retailers, as well as the underlying factors explaining the discrepancy. Publicly available financial data was used to analyze the historical relationships between the variables. LÄS MER