Sökning: "commercial bank money"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden commercial bank money.

 1. 1. Cash is [no longer] king: is an e-krona the answer? : - a de lege ferenda investigation of the Swedish Riksbank's issuing mandate and other legal callenges in relation to economic effects on the payment market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; [2019]
  Nyckelord :E-crown; e-crown project; central bank digital currency; money; cash; banknotes and coins; physical money; tangibles; currency; legal tender; the Swedish Riksbank Act; commercial bank money; digital money; the Swedish Riksbank; central bank; commercial bank; bank; banking law; law; jurisprudence; monetary policy; safe and efficient payment system; cash-provision; economy; the payment system; digitalization; development of society; fractional reserve banking; bank run; zero lower bound; E-krona; e-kronaprojekt; digital centralbankspeng; pengar; kontanter; sedlar och mynt; fysiska pengar; valuta; lagliga betalningsmedel; affärsbankspengar; digitala pengar; Riksbanken; centralbank; affärsbank; bank; bankrätt; juridik; Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank; penningpolitik; säkert och effektivt betalningsväsende; kontantförsörjning; ekonomi; betalningssystemet; digitalisering; samhällsutveckling; fractional reserve banking; bankrusning; zero lower bound;

  Sammanfattning : For the past decades, the Swedish public’s payment habits have changed, where the majority of the public has abandoned the old way of making payments, using cash, and instead opted for more modern payment solutions, digital money. The difference between cash and digital money is that cash is physical and only issued by the Riksbank, whereas digital money is created by and stored on accounts at commercial banks. LÄS MER

 2. 2. Nytt mandat för Riksbanken? - Rättsliga utmaningar och juridiskt övervägande med anledning av Riksbankens e-krona projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Holmén; [2017]
  Nyckelord :Bankrätt; banking law; E-krona; finansrätt; fiscal law; blockchain; blockkedja; kryptovaluta; cryptocurrency; Riksbanken; Riksbank; fractional reserv banking; Swedish central bank; digital cash; digitala kontanter; elektroniska kontanter; affärsbankspengar; centralbankspengar; central bank money; skap pengar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan januari 2017 bedriver Riksbanken ett projekt vars syfte är att utreda huruvida digitala kontanter vore ett lämpligt komplement på den svenska betalningsmarknaden. Inom ramen för Riksbankens projekt kallas dessa digitala kontanter för e-kronor. LÄS MER

 3. 3. Legitimising and Delegitimising the Monetary System : Competing Portrayals of Fractional Reserve Banking in Knowledge Discourse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Ylva Lundkvist Fridh; [2016]
  Nyckelord :Fractional Reserve Banking; financial system; monetary system; monetary policy; banking policy; political legitimacy; strategic legitimisation; power relations; environmental impact; socioecological sustainability; knowledge discourse; hegemony; fraktionell bankreserv; monetära system; finansiella system; penningpolitik; bankpolitik; politisk legitimitet; strategisk legitimering; maktrelationer; miljlöpåverkan; socioekologisk hållbarhet; kunskapsdiskurs; hegemoni;

  Sammanfattning : This is a study of how knowledge producing actors, like professors of economics, ecological economics and investigators at public institutions, portray the monetary system in general and fractional reserve banking specifically. The methodology of Political Discourse Analysis, with focus on argumentation and legitimisation, is used to identify and compare how different actors portray the monetary system. LÄS MER

 4. 4. Banking on It: A Material Culture Analysis of Contemporary Private Banking Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Joakim Sten; [2014]
  Nyckelord :Online banking; Financial practice; Private finance; Entanglement; Practice; Materiality; Banking; Material culture; Credit cards; Authentication; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Private retail banking is a central aspect of contemporary life in Sweden. By engaging in banking actions and activities, individuals are able to access money, make payments and commercial transactions, and aim to organize and control private finances. LÄS MER

 5. 5. Kreditgivningsprocessen : Hur humankapital och risk bedöms vid kreditgivning av nyetablerade småföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Johansson; Moa Raiting; [2014]
  Nyckelord :Kreditgivningsprocessen; Humankapital; Riskbedömning; Nyetablerade småföretag;

  Sammanfattning : Small business enterprises have escalated in Sweden during the last decade. However, new established companies are struggling to maintain their selves during the startup process and according to a survey from Tillväxtanalys, only 68 % of startup companies from 2008 were still active three years later. LÄS MER