Sökning: "commercial banks"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden commercial banks.

 1. 1. The Impact of Third-Party Payment on Traditional Banking Industry in China

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Bing Lai; [2019]
  Nyckelord :Third-party payment; Finance innovation in China; Challenge of traditional banking; non-interest income profitability; finance regulation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The payment method is under transition making the world step into a digital and mobile oriented chapter. With the development of integration between internet technology and financial functions, China expects to have a large number of mobile payments from its citizens as a result of the population size. LÄS MER

 2. 2. Mikrolån i Indien : Regelverket och dess effekter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; [2019]
  Nyckelord :Microcredit; Regulation; India; Women Empowerment; Mikrolån; Regelverk; Indien;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study microcredit regulation in India, how it is designed, and how it affects the borrowers. Since microfinance institutes (MFIs) often claim that microcredit is a tool for empowering women, the impact on women has been studied in particular in the thesis. LÄS MER

 3. 3. Cash is [no longer] king: is an e-krona the answer? : - a de lege ferenda investigation of the Swedish Riksbank's issuing mandate and other legal callenges in relation to economic effects on the payment market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; [2019]
  Nyckelord :E-crown; e-crown project; central bank digital currency; money; cash; banknotes and coins; physical money; tangibles; currency; legal tender; the Swedish Riksbank Act; commercial bank money; digital money; the Swedish Riksbank; central bank; commercial bank; bank; banking law; law; jurisprudence; monetary policy; safe and efficient payment system; cash-provision; economy; the payment system; digitalization; development of society; fractional reserve banking; bank run; zero lower bound; E-krona; e-kronaprojekt; digital centralbankspeng; pengar; kontanter; sedlar och mynt; fysiska pengar; valuta; lagliga betalningsmedel; affärsbankspengar; digitala pengar; Riksbanken; centralbank; affärsbank; bank; bankrätt; juridik; Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank; penningpolitik; säkert och effektivt betalningsväsende; kontantförsörjning; ekonomi; betalningssystemet; digitalisering; samhällsutveckling; fractional reserve banking; bankrusning; zero lower bound;

  Sammanfattning : For the past decades, the Swedish public’s payment habits have changed, where the majority of the public has abandoned the old way of making payments, using cash, and instead opted for more modern payment solutions, digital money. The difference between cash and digital money is that cash is physical and only issued by the Riksbank, whereas digital money is created by and stored on accounts at commercial banks. LÄS MER

 4. 4. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Microfinance in Ugandan coffee farming : a case study of coffee farmers in the Ugandan savings & credit cooperative “Buikwe Riis Coffee Farmers”

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Christian Pålsson; [2019]
  Nyckelord :agriculture; coffee farming; financial constraining; grounded theory; inductive; microfinance; qualitative; Uganda;

  Sammanfattning : This thesis argues for utilizing microfinance when supporting Ugandan coffee farmers developing their coffee farming. To increase the effectiveness of microfinance in this context a modification of its repayment scheme is needed so it is to be more relatable to the special production properties that coffee farming inherently has. LÄS MER