Sökning: "commercial leases"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden commercial leases.

 1. 1. Effekten av den operationella leasingen på marknadsvärde efter det obligatoriska införandet av IFRS 16 En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag inom sju leasingintensiva industrier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aima Samuelsson; Hanna Kadríc; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingskulder; operationell leasing; marknadsvärde; IFRS 16; leasing debts; operational leasing; market value;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects that IFRS 16 had on the particular industries in a Swedish context. The investigation focuses on whether the existence of the operating leases can affect the market value after completing the requirements on the mandatory implementation of IFRS 16. LÄS MER

 2. 2. Space-as-a-service: a disruptive concept for the real estate industry?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Andrea Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Disruptive innovation; space-as-a-service; digitalization; sharing economy; flexible leases; Disruptiv innovation; yta-som-tjänst; digitalisering; delningsekonomi; flexibla hyresvtal;

  Sammanfattning : The technological development has enabled structural changes in the real estate market and created a growing concept of space-as-a-service. Space-as-a-service has emerged from the concepts of sharing economy, digitalization and servitization to meet the demand for flexible solutions on the commercial real estate market. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande flexibilitet som svar på en ny efterfrågan : Förändrade kontor, fastigheter och kontrakt på den kommersiella hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2020]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; coworking; multi-use; mixed-use; flexibla kontrakt; delningsekonomi;

  Sammanfattning : För många av dagens kommersiella hyresgäster och fastighetsägare är det viktigt med organisatorisk skalbarhet för att kunna anpassa sin verksamhet eller fastighet efter ändrade omständigheter. Detta har flera orsaker. LÄS MER

 4. 4. Flexibla hyresavtal – En växande trend på kontorsmarknaden : Fördelaktigt för fastighetsägare och hyresgäster?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Kristoferson; Oscar Lithander; [2020]
  Nyckelord :Flexible Leases; Flexible Offices; Property Owners; Tenants; Future Offices; Real Estate Market; Commercial Real Estate; Flexibla hyresavtal; Flexibla kontorslokaler; Fastighetsägare; Hyresgäster; Framtidens kontorslokaler; Fastighetsbranschen; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens framfart förändras företags och medarbetares arbetssätt varpå nya krav ställs på kontors- och hyresavtalsutformningar. De krav som ställs idag kan sammanfattas med ett ord – flexibilitet. LÄS MER

 5. 5. Coworking och dess påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Wisseng; Linnea Ölund; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Commercial real estate; Valuation; Flexible office space; Coworking; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Flexibla kontorslösningar;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade, globala och ständigt uppkopplade samhället har gjort att branscher ocharbetsplatser förändras. Inom fastighetsbranschen har coworking blivit ett allt mer känt fenomen ochtar över allt större andel av den totala kontorsmarknaden. LÄS MER