Sökning: "commercial leases"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden commercial leases.

 1. 1. Empirical Study on the Term Structure for Stockholm Commercial Property Leases

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Alveman; Gustav Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Office rent; Lease term; Term structure; Rental index;

  Sammanfattning : Over recent years, the economic climate on the Swedish office market has been advantageous,and, as a result, both property prices and market rents have been on a constant rise for almost adecade. Moreover, an increased demand for flexibility in lease terms has been seen on themarket, which begs the question; how would changing preferences in length of tenure affectrent levels? There exist several convincing theoretical cases that leases should yield differentpricing dependent on its maturity and expectation about future market conditions. LÄS MER

 2. 2. Anläggningsarrenden för idrottsändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Johan Hjärtinge; Daniel Nordebo; [2019]
  Nyckelord :Commercial ground lease; leasehold; jordabalken; sports; acquisition activities; Anläggningsarrende; arrende; jordabalken; idrott; förvärvsverksamhet;

  Sammanfattning : Nyttjanderätt till fast egendom är en viktig del av svensk historia. Arrende är en sådan form av nyttjanderätt och har funnits i svensk rätt sedan införandet av 1907 års nyttjanderättslag. Sedan år 1970 är nyttjanderättslagen en del av jordabalken. LÄS MER

 3. 3. Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal : En undersökning av kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Linjo; Alexandar Andonov; [2019]
  Nyckelord :Flexible leases; commercial leases; menu of contracts; willingness to pay; Flexibla hyresavtal; kommersiella hyresavtal; meny av kontrakt; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer, låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen har ökat. LÄS MER

 4. 4. Kommersiella hyresavtal i förändring : Co-working - En perfekt kompromiss?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Caroline Hansols; Cassandra Steffensen; [2019]
  Nyckelord :Co-working; rental law; commercial leases; notification periods; indirect protection of possession; Co-working; hyreslagstiftning; kommersiella hyresavtal; Jordabalken; uppsägningstider; indirekt besittningsskydd;

  Sammanfattning : Följande rapport kommer redogöra för den hyresrättsliga aspekten på det nya fenomenet co-working.Undersökningen genomförs genom att granska ett antal avtal som används av aktörer på marknaden i Stockholm.Co-working tar sin början i San Fransisco 2005 och har sedan dess vuxit explosionsartat. LÄS MER

 5. 5. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER