Sökning: "commercial"

Visar resultat 1 - 5 av 4445 uppsatser innehållade ordet commercial.

 1. 1. Medlingens användning i kommersiella tvister : En empirisk studie av bolagsjuristers användning av medling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Sundvall; [2022]
  Nyckelord :Medling; kommersiella tvister; bolagsjurister;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medling idag används i kommersiella tvister. Arbetet har visat att kommersiella parter i högre utsträckning väljer skiljeförfarande än medling. Vidare utreds de bakomliggande orsakerna till den begränsade användningen. LÄS MER

 2. 2. Consumer Preferences for Alternative Powertrain in Construction Equipment - A Discrete Choice Analysis

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Mano Rajendran; Shivanand Ambalavanan; [2022]
  Nyckelord :Discrete choice analysis; Construction equipment; Consumer preference; sustainability; sustainable power;

  Sammanfattning : Increased focus on sustainability and climate change has made reduction in CO2 emissions a priority across all industries. The construction equipment (CE) industry sees alternate powertrain technologies like battery electric and hydrogen fuel-cells as the solution to the climate problem and has therefore started investing in this domain. LÄS MER

 3. 3. Deep Ring Artifact Reduction in Photon-Counting CT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Konstantinos Liappis; [2022]
  Nyckelord :Photon¬counting; Spectral CT; Material Decomposition; Deep learning; Resnet; Ring artifact; Sinogram; Fotonräknande; Spektral datortomografi; Materialdekomposition; Djupinlärning; Resnet; Ringartefakt; Sinogram;

  Sammanfattning : Ring artifacts are a common problem with the use of photon-counting detectors and commercial deployment rests on being able to compensate for them. Deep learning has been proposed as a candidate for tackling the inefficiency or high cost of traditional techniques. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär hydroponi : Från urbant avfall till odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Izabella Karlsson; Maya Spencer; [2022]
  Nyckelord :Hydroponics; urban agriculture; circular economy; industrial symbiosis; Hydroponi; urban odling; cirkulär ekonomi; industriell symbios;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är fullt av utmaningar vad gäller hållbarhet. En av de viktigaste frågeställningarna är hur mänskligheten kan tänka om jordbruket för att anpassa sig till den förväntade ökningen i efterfrågan på mat, och samtidigt göra jordbruket mer miljövänligt. LÄS MER

 5. 5. "Vad ska du göra?" Framställningen av kvinnor i Försvarsmaktens reklamkampanj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :My Forssander; [2022]
  Nyckelord :Genus; Försvarsmakten; reklamkampanj; resolution 1325; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This work has performed a visual discourse analysis over the Swedish armed forces latest commercial campaign, called “What are you going to do?” from 2021, which was aimed at young women. The aim of this paper is to analyze how the Swedish armed forces portray women in their commercial campaign. LÄS MER