Sökning: "commercialization plan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden commercialization plan.

 1. 1. Exploring land grabbing in Ethiopia - narratives & livelihood implications.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Aylin Nguyen; Linnea Widholm Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Smallholders; Agriculture development; Agriculture commercialization; local livelihoods; Growth and Transformation Plan; land relations;

  Sammanfattning : The land grabbing phenomena grew in both reported cases and in scholarly interest after the 2008 financial crisis. The concept of land grabbing has been greatly debated and some have chosen the term large scale land acquisition instead, focusing on win-win outcomes while the land grabbing term rather focuses on the unequal power relations involved. LÄS MER

 2. 2. Den moderna relationsekonomin på Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Johansson; Jennelie Joelsson; [2021]
  Nyckelord :Tinder; digital dating; identity; modern love; consumer society; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis examines the commercialization of intimacy, love and relationships on Tinder. The thesis examines young adults' active use of the Tinder application, which offers an easily accessible love market with an abundance of potential partners. LÄS MER

 3. 3. Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amir Omerovic; Magdalena Nedanovska; Therese Boberg; [2018]
  Nyckelord :Non-governmental organization; planning; control; strategic planning; budget; performance measurement.; Ideell förening; ekonomistyrning; planering; uppföljning; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. LÄS MER

 4. 4. Simplifying smart manufacturing concepts : Commercialization of smart manufacturing concepts to help small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :BHARAT SHARMA; PRAVEEN NATARAJAN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart manufacturing is a concept that has taken over the manufacturing sector. The definition of smart manufacturing or the German concept Industry 4.0 has not been clearly stated and the transition from Industry 3.0 to 4. LÄS MER

 5. 5. Commercializing Additive Manufacturing Technologies : A Business Model Innovation approach to shift from Traditional to Additive Manufacturing

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matthias Lebherz; Jonathan Hartmann; [2017]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Innovation; Additive Manufacturing;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing is a fast-developing technology that is considered to be a game changer in the manufacturing industry. However, a technological innovation itself has no single objective value for a company. LÄS MER