Sökning: "commercials"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet commercials.

 1. 1. 'The battle never stops' - A discourse analysis of Nerf toy gun advertisements

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Léa-Noémi Huber; [2019]
  Nyckelord :Toy guns; Nerf; Discourse analysis; Militarisation; Masculinity;

  Sammanfattning : This study consists of a discourse analysis of five Nerf toy gun commercials which were aired on US television between 2017 and 2018 and were produced by the international toy gun company Hasbro Inc. Using Gillian Rose’s model of discourse analysis I as a method in combination with discourse theory, theoretical concepts of militarisation and masculinity, the question how militarised masculinity is produced through the discourse of the selected Nerf toy gun commercials has been posed and guided the analysis of this study. LÄS MER

 2. 2. Ett kommunikativt dubbelspel: en kvalitativ studie om motstridiga värden i en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Trine Lökken; Elin Ekblom; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; extern kommunikation; kontroversiella branscher; spelindustrin; paradox; kvalitativ textanalys; motstridiga värden; vinstdrivande; ansvarstagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how conflicting values within an organization are expressed in the external communication with the help of a text analysis. The study focused on two main communication channels: press releases and commercials that were analyzed with a rhetorical analysis of text and speech and a rhetorical analysis of visual messages. LÄS MER

 3. 3. Kvinnoporträttering & Aktieinvestering: En kvantitativ studie om femvertisings effekter på privatpersoners investeringsintention

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Katarina Dahlgren; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; behavioural finance; advertising; investment intention; brand attitude;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new phenomenon and a growing trend within marketing amongst companies that emphasize on corporate social activism. However, the current research on the effects of femvertising are mainly focused on women's perceptions and consumer behaviour. LÄS MER

 4. 4. "Skydda det som är viktigt för dig" : Volvos reklamfilmer ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kimberly Hådén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett mål som missar målet - En kvantitativ studie om hur sinnestillståndet arousal påverkar den kognitiva förmågan och mottagligheten för reklambudskap i sportsammanhang

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lovisa Wilhelmsson; Sofia Segerfors; [2019]
  Nyckelord :Sport Event; Arousal; Cognitive Ability; Commercial Complexity;

  Sammanfattning : Today, sport events play an important part of companies´ marketing strategies. This is mostly due to the huge interest sport manages to evoke among people. Thus, commercial costs during these events are extensive and at times even excessive. LÄS MER