Sökning: "commission guidance"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden commission guidance.

 1. 1. EU Competition Policy and the Environment : The Role of Environmental considerations under Article 101 TFEU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathias Kyrklund; [2020]
  Nyckelord :Competition; environment; Article 101 TFEU; the integration principle; Konkurrens; miljö; artikel 101 FEUF; integrationsprincipeniljö; artikel 101 FEUF; integrationsprincipen;

  Sammanfattning : The role of private market actors and competition in combating environmental problems is a highly relevant topic for the coming decades. While environmental cooperation between market actors may promote environmental policy objectives, such cooperation may also raise concerns from a competition policy perspective. LÄS MER

 2. 2. Adekvat skyddsnivå vid dataöverföring till USA enligt artikel 45 GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Helga Söderström; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; adekvat skyddsnivå; dataskydd; tredjeland; tredjelandsöverföring; Schrems; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 införlivades Europeiska Unionens dataskyddsförordning i svensk rätt och dataskydd som ämne fick en allt större uppmärksamhet i media och i debatt. Dataskyddets framväxt började dock tidigare än så och är en viktig fråga för både enskild individ som för stat och företag. LÄS MER

 3. 3. Canon/TMSC: Slutet för warehousing-arrangemang? : En rättslig analys av warehousing-arrangemang i ljuset av Ernst & Young och Canon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Lindberg Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; koncentrationsförordningen; genomförandeförbudet; M A; gun-jumping; warehousing-arrangemang;

  Sammanfattning : The EU merger control regime, like most jurisdictions, requires the pre-notification of concentrations that meet certain thresholds and prohibits the implementation of a concentration before the Commission has declared it compatible with the internal market. Violations of these obligations is often referred to as ”gun jumping” and can give rise to substantial fines. LÄS MER

 4. 4. Conflicting interests in European Union copyright law: A socio-legal analysis of what problem representations Article 17 DSMD is grounded in

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Dennis Vantusko; [2020]
  Nyckelord :Article 17; Copyright; DSMD; European Commission; Habermas; Legitimacy; Participatory Web; Policy; User Rights; WPR; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, critics of the European Union copyright framework have raised concerns about the lack of legal recognition of exceptions and limitations to copyright-protected works and other protected subject matter, and argued that the European Union copyright framework favours the protection of intellectual property over fundamental rights. The debate about this imbalance reached new heights when the European Commission enacted a proposal, which after much controversy passed legislation as the Directive on Copyrights in the Digital Single Market (DSMD). LÄS MER

 5. 5. MDR 2017/745 - New EU Regulation for Medical Devices: A Process Description for EHR Manufacturers on How to Fulfill the Regulation

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Frida Germundsson; Nicole Kvist; [2020]
  Nyckelord :MDR; regulation; process description; EHR system; CE mark; medical technology;

  Sammanfattning : On the 26th of May 2021 the new regulation for medical devices, MDR 2017/745, will come into force. The underlying incentives to go from the medical device directive (MDD 93/42/EEC) to MDR are a series of adverse events involving medical devices. LÄS MER