Sökning: "commitment to the organization"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden commitment to the organization.

 1. 1. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om empatitrötthet hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jozephin Ringdal; [2021]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Compassion satisfaction; Empathy; Nurse; Nursing; Professional quality of life; Empati; Empatisk tillfredsställelse; Empatitrötthet; Omvårdnad; Professionell livskvalitet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är genom sitt yrke utsatta för risken att drabbas av empatitrötthet, vilket innebär avsaknad av empatiskt engagemang. Den empatiska förmågan ses som en grundläggande del av omvårdnaden, men sjuksköterskor som regelbundet utsätts för situationer där det krävs ett högt empatiskt engagemang kan tillslut utveckla empatitrötthet. LÄS MER

 3. 3. "De är en förutsättning för att vi ska kunna existera" : En studie om hur organisationer arbetar med sin onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Filippa Lindahl; Elisabeth Wetterfors; [2021]
  Nyckelord :humankapital; inbäddning; onboardingprocess; personalomsättning; socialisering;

  Sammanfattning : It is crucial for an organization to introduce a new employee in a favorable and efficient way to be able to ensure that the employee quickly reaches the desired productivity. Accordingly, this study intends to widen people's knowledge about how organizations design their onboarding process to make sure that their employees will have a successful entry and quickly adapt to the organization’s productivity. LÄS MER

 4. 4. Att uppnå ett levande ledningssystem för hållbarhetsstyrning : En fallstudie på det tekniska säljbolaget Xylem Water Solutions Sweden AB:s integrerade kvalitets- och miljöledningssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elin Beijbom; Emma Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Levande ledningssystem; hållbarhetsstyrning; HLS; tekniskt säljbolag;

  Sammanfattning : In a world where the concept sustainability increasingly is becoming more relevant, stakeholders require companies to take greater responsibility. As a result, the strategic importance of sustainable development increases in the corporate world. Management systems is a strategical tool that can be used for sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Det moderna ledarskapet : En kvalitativ studie om medarbetares uppfattning av virtuellt ledarskap ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eric Bäckström; Stefan Wallbäcks; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; virtuellt ledarskap; genus; medarbetare relationer;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to investigate whether there is a difference between the employee's experience in virtual leadership -  in relation to female and male leadership. Distance work has existed before. But since the outbreak of the corona pandemic, distance work has become a world-famous way of working. LÄS MER