Sökning: "commodified feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden commodified feminism.

 1. 1. Values in Vogue : nylanserade Vogue Scandinavia : normbrytande eller vinstdrivande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Henriksen; Sanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Vogue Scandinavia; values; female empowerment; sustainability; discourse analysis; political economy; commodified feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The newly launched Vogue Scandinavia has presented their values which we have defined as “female empowerment” and “sustainability”. This essay explores, through a qualitative content analysis and discourse analysis, how these values are expressed in the first issue and in what ways they correspond with the magazine’s content. LÄS MER

 2. 2. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER

 3. 3. Raka eller (inte raka)? : En semiotisk bildanalys av rakhyvelsföretaget Estrids marknadsföring utifrån postfeministiska diskussioner.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Melinda Grothén; [2021]
  Nyckelord :Postfeminism; femwashing; commodified feminism; stereotypes; femvertising; woke-washing; body hair;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine, based on a qualitative semiotic image analysis, how feminist aspects are used by companies for commercial purposes. The starting point for the study is a critical feminist perspective with a theoretical background in the complex discussions about postfeminism, commodified feminism, femwashing and femvertising. LÄS MER

 4. 4. Den säljande kvinnan – objekt eller subjekt? : Postfeminismens individualism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Kappelin; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; postfeminism; The Male Gaze; commodified feminism; pornography; semipornography; semiotics; CAIA Cosmetics; Visuell kommunikation; postfeminism; den manliga blicken; kommodifierad feminism; pornografi; semipornografi; semiotik; CAIA Cosmetics;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande alster var att undersöka huruvida utvecklingen av hur kvinnor exponeras i kommersiella sammanhang går hand i hand med postfeminism eller inte, och om det i sådana fall bidrar till att det fortfarande skapas kommersiellt innehåll utifrån den manliga blicken. Materialet som låg till grund för detta arbete var en av flera bilder från Bianca Ingrossos företag, CAIA Cosmetics, läppstifts reklamkampanj från år 2019. LÄS MER

 5. 5. Feminism som handelsvara : Semiotisk filmanalys av Libresse reklamfilm wombstories

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Veronica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; femwashing; kommodifierad feminism; Libresse; menstruation; mens; reklam; reklamfilm; reklamkampanj; Visuell Kommunikation; visuell retorik; woke; #wombstories;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur Libresse har använt sig av det retoriska tilltalet för att nå ut och påverka sin avsedda målgrupp i reklamkampanjen #wombstories. En semiotisk filmanalys har genomförts där resultatet har analyserats utifrån teorier om kommodifierad feminism, wokeness och femvertising. LÄS MER