Sökning: "common factors psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden common factors psykoterapi.

 1. 1. Patientens upplevelse av fysisk aktivitet vid depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linn Hållén; Matilda Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Depression; Literature review; Nurse; Physical activity; Patient experience.; Depression; fysisk aktivitet; Litteraturöversikt; Patientens upplevelse; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna där 264 miljonermänniskor är drabbade över hela världen. Patienter upplever att depression påverkarlivskvalitén negativt då det kan leda till låg självkänsla, svårigheter att klara av vardagen,isolering samt fysisk och mental trötthet. LÄS MER

 2. 2. Det psykoterapeutiska kontraktet ur ett psykodynamiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Louise Lagerling; [2017]
  Nyckelord :Psychotherapeutic contract; Psychotherapeutic alliance; Common factors; Psykoterapeutiskt kontrakt; Psykoterapeutisk allians; Common factors;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med den här uppsatsen att undersöka hur fem psykodynamiskt inriktade privatpraktiserande psykoterapeuter definierar begreppet det psykoterapeutiska kontraktet, hur de arbetar med det psykoterapeutiska kontraktet och vilka effekter de anser att detta arbete ger. Frågeställningar: Hur definierar du begreppet psykoterapeutiskt kontrakt? Hur arbetar du praktiskt med det psykoterapeutiska kontraktet? Vilka effekter ser du av ditt arbete med det psykoterapeutiska kontraktet? Metod: En kvalitativ induktiv analys har använts. LÄS MER

 3. 3. Associationen mellan exponering av selektiva serotonin återupptagshämmare under graviditeten och ökad risk för prematur födelse och låg neonatal födelsevikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Evelina Kallander Lundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Maternal depression drabbar mellan 5-10 % av alla gravida kvinnor. Det är vanligare än man tror att drabbas av depression under graviditeten och sjukdomen kan vara farlig för både mamman och fostret. Ungefär 2 av 3 kvinnor som tidigare har varit deprimerade har en ökad risk att drabbas av depression under graviditeten. LÄS MER

 4. 4. Metodfokus på Affekt; Hur känns det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Birgitta Bane; [2015]
  Nyckelord :Affect-focused psychodynamic psychotherapy; Affect phobia; Psychotherapeutic methods; Manual-based methods of psychotherapy; Patient variables; Therapist variables; Therapeutic relationship; Satisfactionwith therapy; Disappointment with therapy; Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi; Affektfobi; Psykoterapeutiska;

  Sammanfattning : Evidence-based psychotherapeutic methods compete with each other, while meta-analysis have shown that variability due to different methods related to outcome is remarkably low. In this qualitative study six former patients were interviewed about experiences of method and technique in Affect-focused therapy, with a slight overweight towards unsatisfactory experiences. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar matchningen mellan terapeut och patient inom vuxenpsykiatrin?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dennis Nilsson; Mattias Sjöstrand; [2012]
  Nyckelord :psykoterapi; matchning; psykiatri; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien är en explorativ tvärsnittsstudie som undersöker vilka faktorer behandlingspersonal tar hänsyn till under patientfördelningsprocessen inför psykoterapibehandlingar. Studien är en enkätundersökning med 107 deltagare, utförd på sju mottagningar, inom Region Skånes öppna vuxenpsykiatri. LÄS MER