Sökning: "common law"

Visar resultat 1 - 5 av 1535 uppsatser innehållade orden common law.

 1. 1. The EU Memory Framework and Memory Politics of the Baltic States: from Transitional to Transnational Memory Memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Artem Spirin; [2019]
  Nyckelord :European Union; EU; Baltic states; Europeanization; politics of memory; memory framework; European Studies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The research investigates the role of the European Union in establishing a common European historical memory. It assumes the comparative dimension by taking the case of politics of memory in the Baltic states. LÄS MER

 2. 2. Visionen om Öresundsregionen - Projektifiering, aktörer och visioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Persson; [2019]
  Nyckelord :Projektifiering; Greater Copenhagen; Öresundsregionen; Gränsregion; Transnationell Integration; Interreg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The southernmost Swedish region of Scania, the Danish capital region and the Danish region of Zealand are combined into the metropolitan region of Greater Copenhagen, sometimes referred to as the Öresund region. The regional integration is following the global trend of projectification, which means that the integration is increasingly done in project form. LÄS MER

 3. 3. Överlåtelser av aktier till anställda - En kritisk analys av anställdas direkta och indirekta aktieförvärv i ljuset av neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jens Ödman; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; aktieöverlåtelser; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transferring shares to employees is a common, and sometimes necessary, measure to expand or adjust the ownership in a company and in the long run, for the company to be able to continue to operate in a successful way. Possible advantages of transferring shares to employees are that they often possess good understanding about the company in which they operate. LÄS MER

 4. 4. Kontrolljusteringsmekanismer i aktiebolag - Särskilt om verkan av röstbindningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Melander; [2019]
  Nyckelord :röstbindning; röstbindningsklausuler; aktieägaravtal; aktiebolagsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för de kontrolljusteringsmekanismer som aktieägare kan använda sig av för att på olika vis justera verkan av den aktiebolagsrättsliga majoritetsprincipen. Aktieägare kan använda sig av bolagsordningen och aktieägaravtal för att på olika sätt inverka på bolagsstämmans beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. På lika villkor? : En utvärdering av svenska webbplatsers tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Gustav Hallstensson; Filip Zalamans; [2019]
  Nyckelord :accessibility; web development; WCAG; web guidelines; web accessibility; tillgänglighet; webbutveckling; WCAG; webbriktlinjer; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : En viktig aspekt av webbutveckling är att skapa webbplatser som är tillgängliga för så mångaanvändare som möjligt. Från och med 2019 gäller en lag i Sverige som reglerar webbplatserstillgänglighet i enlighet med ett EU-direktiv. LÄS MER