Sökning: "communication difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 1012 uppsatser innehållade orden communication difficulties.

 1. 1. A Balanced Scorecard Approach for Measuring a R&D Organization - A case study in collaboration with the R&D intensive company Swegon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Berggren; Max Sundgren; [2020-07-22]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Measure R D; Obstacles in measuring R D; Performance Measurement; Key Performance Indicators; R D Performance;

  Sammanfattning : In today’s rapidly and ever-changing competitive landscape, companies are racing to develop and commercialize innovative products and services. Successful organizations have realized that Research & Development (R&D) can be leveraged to achieve sustainable competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Support of SME´s in their Digital Transformation Journey : A study of the effectiveness of the SSM and EAM frameworks supporting family-owned manufacturing SME's taking on the digital transformation challenges.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Mohsen Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :Digital Transformation; Soft Systems Methodology; Enterprise Architecture Management; Family-owned manufacturing SMEs;

  Sammanfattning : Digital Transformation (DT) opens up to new opportunities for companies by providing organizational flexibility and improving their business models. Due to lack of resources in form of financial power and qualified employees, family-owned manufacturing companies have a hard time reaching DT. LÄS MER

 3. 3. Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Danred; Andre' Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; Impotens; Prostata; Prostatacancer; Sexualitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. LÄS MER

 4. 4. Multimodala texter : En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; multimodal storytelling; text production; digital tools; interaction; communication; sociocultural learning; Swedish teaching; Multimodala texter; multimodalt berättande; textproduktion; digitala verktyg; interaktion; kommunikation; sociokulturellt lärande; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Dagligen möter eleverna multimodala texter både i skolan och på fritiden. Digitaliseringen har medfört en förändring i hur texter läses och produceras. Dessutom bidrar digitaliseringen till både möjligheter och svårigheter för såväl lärare som elever. LÄS MER

 5. 5. The effectiveness of CLIL for English language learning in Swedish primary schools

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriela Porc; Luisa Bundy; [2020]
  Nyckelord :CLIL; Content and Language Integrated Learning; English; ESL; Primary School; Sweden; Education; Language;

  Sammanfattning : We live in an increasingly interconnected world where being bilingual or multilingual is the norm. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an effective way to practice important skills for global citizens. LÄS MER