Sökning: "communication theory"

Visar resultat 1 - 5 av 4189 uppsatser innehållade orden communication theory.

 1. 1. LEARNING AND COLLABORATION VIA DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ECOVILLAGES A Study on Learning in Ecovillage Communities of Practice and Affordances of Virtual Immersive Learning Environments

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Eralp Erol; [2024-03-19]
  Nyckelord :ecovillages; learning; affordances; communities of practice; situated learning; immersive technologies; remote collaboration;

  Sammanfattning : Ecovillages are intentional residential communities aimed at improving human quality of life while protecting and regenerating the surrounding nature in order to create a more sustainable lifestyle based on cooperative culture and sharing (Dawson, 2006; GEN, n.d.b; Mychajluk, 2017). LÄS MER

 2. 2. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 3. 3. "DE VILLE JU VÄCKA KÄNSLOR, JA, OCH DET FUNKADE”. En kvalitativ studie om visuell storytelling ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Pol Almirall Sola; Tindra Örnroth; [2024-03-11]
  Nyckelord :Storytelling; visuell kommunikation; visuell storytelling; narrativ teori; scheman; dynamisk uppmärksamhetsteori; teorin för visuellt framträdande faktorer; reklamfilm;

  Sammanfattning : In a constantly and rapidly developing world where the environment, human rights and inclusivity has become more important topics on the agenda than ever before, companies have had to adapt their marketing strategies to fit society's new expectations and standards. This has led to a shift in focus – from directly selling a product to now selling a brand. LÄS MER

 4. 4. KOM SOM DU ÄR. En semiotisk analys av Försvarsmaktens filmkampanjer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mona Kamali; [2024-03-06]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; Försvarsmakt; myndighet; semiotik; kommunikation;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish Armed Forces have undergone major changes as gender neutral. Men and women must fight side by side for the motherland as equals. This new conscription creates new challenges for the Swedish Armed Forces communication when both men and especially women are desired to join them. LÄS MER

 5. 5. MENINGSSKAPANDE KRING HÅLLBARHET GENOM INTERN KOMMUNIKATION. En kvalitativ studie om den interna hållbarhetskommunikationen på företaget Boehringer Ingelheim

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Henriksson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Intern kommunikation; Meningsskapande; Intern hållbarhetskommunikation; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : This paper aims to give an understanding of how internal communication and sustainability can contribute to sensemaking through different theories about communication, for employees at a global pharmaceutical company. This through top-down management, internal sustainability strategies, together with the usage of different types of channels, messages, and cultures. LÄS MER