Sökning: "communications"

Visar resultat 1 - 5 av 1751 uppsatser innehållade ordet communications.

 1. 1. Spatiotemporal changes in Gothenburg municipality's green space, 1986 to 2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristin Blinge; [2021-04-01]
  Nyckelord :NDVI; multitemporal change analysis; incremental change; urbanization;

  Sammanfattning : As the world’s population is becoming increasingly more urban the infrastructure expands toaccommodate the inhabitants’ needs. In a dense urban environment green space has animportant function since it provides vital ecosystem services, contributes to recreational andcultural values and is essential for biodiversity. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. Beamforming router as relay to increase 5G cell coverage

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap;

  Författare :Jhansi Dunuka; Nikolai Panagiotou; [2021]
  Nyckelord :Beamforming; MIMO; 5G; NR; Direction of Arrival; Relay;

  Sammanfattning : The growing traffic and global bandwidth shortage for broadband cellular communi-cation networks has motivated to explore the underutilized millimeter wave frequencyspectrum for future communications. Fifth generation (5G) is the key to empow-ering new services and use cases for people, businesses, and society at large. LÄS MER

 4. 4. Samtalsledares erfarenheter av digitala nätverksträffar : med fokus på kommunikation, ur ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Elin Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Digital Challenges; Digital Communication; Digital Interview; Digital Networking Meetings; Feedback; Group Composition; Human-Computer Interaction HCI ; ICF; Inductive Thematic Analysis; Interpersonal Interaction; Participation; Social Networks; Success Factors; Delaktighet; Digitala nätverksträffar; Digitala utmaningar; Digital intervju; Digital kommunikation; Feedback; Framgångsfaktorer Gruppsammansättning Human-Computer Interaction HCI ; ICF; Induktiv tematisk analys; Mellanmänsklig interaktion; Sociala nätverk; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Under våren 2021 har det organiserade lärande nätverket för chefer, Nätverk för engagerat ledarskap i Region Jönköpings län, haft digitala träffar genom mötesplattformen Cisco eller Skype i stället för fysiska träffar p.g.a. de rådande samhällsrestriktionerna. LÄS MER

 5. 5. Adoption of Disruptive Technologies : Exploratory research into consumer attitude formation regarding Bitcoin adoption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonathan Saénger; Sahlin Marcus; Uhler Chris; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Bitcoin; Investors; ABC model; Attitude functions; Interviews; Thematic analysis;

  Sammanfattning : Attitudes are based on motivations and are formed in anticipation that the person will handle similar information at a later date. Attitudes are, therefore, necessary collections of pre-determined behavioral intents toward certain information (Solomon et al., 2016). LÄS MER