Sökning: "communicative approaches"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden communicative approaches.

 1. 1. Weakness Identification of Excess Inventory Based on Business Process Models : A Case Study with Business Process Modelling and Weakness Identification

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Hongyu He; [2020]
  Nyckelord :Business Process; Business Process Modelling; Business Process Models; Weakness Identification; Excess Inventory;

  Sammanfattning : With development and impact of ICT, the method of work in many organizations has been becoming more collaborative and communicative, under which a number of organizations start to take corresponding strategies to achieve business goals and create more values. Managing Business Process is an effective and efficient way to improve productivity and performance of business activities from an organizational level. LÄS MER

 2. 2. Listen Up! : A study of how teachers in SLA approach the listening skill within upper secondary schools in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Andersson; Elin Lagerström; [2020]
  Nyckelord :Auditory input; One-way listening; Two-way listening; Dialogic listening; Implicit approach; Explicit approach; Affective filter; Scaffolding; Instructional Scaffolding; Zone of Proximal Development; National Exams; Top-down processing; Bottom-up processing; Metacognitive Awareness; Communicative Language Teaching; Pre-activities; Comprehension checks; Effective listener;

  Sammanfattning : Listening comprehension and listening strategies plays a crucial role in the process of acquiring a language. This study aims to investigate to what extent the listening skill is practised in upper secondary schools in the south of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Conception versus Reality : A Case Study of SFI-teachers’ Codeswitching into English

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Lemon Torsten; [2020]
  Nyckelord :Codeswitching; Code-Switching; Code Switching; Communicative Language Teaching; Foreign Language Teaching; Teaching Approaches; Teaching Beliefs; Teaching Strategies; Teaching Philosophies; Swedish for Immigrants.;

  Sammanfattning : The fact that people tend to alternate between languages for various communicative purposes seems to increasingly interest researchers all over the world. Thus, the linguistic phenomenon of codeswitching has been given more academic attention in recent years than ever before. LÄS MER

 4. 4. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Nyckelord :naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Sammanfattning : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. LÄS MER

 5. 5. An Investigation of the Cultural Content in English Instructional Materials Used in Sweden’s Secondary Education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :William Wickersham; [2020]
  Nyckelord :Cultural Content Analysis; power relations; socialization; international communicative competence; surface culture; deep culture; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis is a two-pronged analysis of the cultural content in two instructional materials series presently meant for use in the English language instruction in Swedish secondary education, and it integrates an examination of surface and deep cultural content with an ideology analysis focused on the representation of nations and the international world. The driving impetus of this thesis is an interest in the representation of culture meeting the students in their instruction. LÄS MER